Frimurarlogerna i Göteborg

Frimurarlogen S:t Johanneslogen Salomon á trois Serrures (S3S) eller Salomoniska logen av trenne lås i Göteborg grundades 1754 eller 1755. 1778 bildades S:t Andreaslogen De Tre Kronor och 1788 samlades båda under kapitellogen Götha Provincial Loges mantel. 1759 hade Salomon Fortsätt läsa Frimurarlogerna i Göteborg

Advertisements

Branden på Hanssons Pyrotekniska 1931

Den 9 augusti 1931 inträffade en brand med åtföljande explosion på Hanssons Pyrotekniska i dåvarande Landala, nuvarande Guldheden. Branden orsakades enligt den tidens tidningar av att tre närboende ynglingar tände på en krutladdning som var avsedd for fabriken. En explosion Fortsätt läsa Branden på Hanssons Pyrotekniska 1931

Mordet på Carl-Johan Andersson 1965

På tisdagseftermiddagen den 17 augusti 1965 hittades den 67-årige pensionerade chauffören Carl Johan Andersson mördad i sin lilla lägenhet på Påskbergsgatan 6 i Jakobsdal, Göteborg. Andersson var pensionerad men arbetade fortfarande som chaufför. En representant för arbetsgivaren gick till Påskbergsgatan Fortsätt läsa Mordet på Carl-Johan Andersson 1965

Kontaktannonsmordet (Nancy-mordet) 1953

Sommaren 1953 försvann Nancy Håkansson från Göteborg spårlöst. Hon var då 32 år gammal. Den sista gången som hennes far, en pensionerad f.d. sjökapten, såg sin dotter var när han följde med henne till Centralen i Göteborg den 23 juni Fortsätt läsa Kontaktannonsmordet (Nancy-mordet) 1953

Olskrokens brandstation

År 1864 framlades till Göteborgs stadsfullmäktige ett förslag till brandordning, enligt vilken det skulle finnas fyra brandstationer i staden: en i stadshuset, en på Stampen, en i mitten av Majorna och en i Redbergslid. Det beslutades att det i stationen vid Redbergslid skulle förvaras två Fortsätt läsa Olskrokens brandstation

1700-talets tobaksfabriker i Göteborg

År 1626 upptogs tobak bland de varor som Söderkompaniet fick importera till Sverige.1638 var dock det första året som tobak importerades till Göteborg, Söderkompaniet erhöll monopol på tobaksimport 1641 men från 1662 innehades detta monopol av Tobakskompaniet. I Göteborg fick Fortsätt läsa 1700-talets tobaksfabriker i Göteborg

Tobaksplantagerna i Göteborg

1723 förordade kommerskollegium för första gången tobaksodling. 1727 och 1728 genomfördes försök med tobaksodling i Göteborg men med mindre lyckat resultat. 1732 lät dock Jonas Alströmer ta en nederländsk tobaksodlare till Göteborg för att undervisa göteborgska affärsmän och tobaksfabrikanter. Detta Fortsätt läsa Tobaksplantagerna i Göteborg

Göta Luftvärnsregemente

Göteborgs luftvärnsdivision avskildes från Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente och bildade den 1 oktober 1942 Göteborgs luftvärnskår (Lv 6). Förbandet förlades från den 1 oktober 1941 i en provisoriskt barackläger på Kvibergsvägen med stabsexpedition på Utbyvägen. Den 1 oktober 1944 påbörjades en inflyttning Fortsätt läsa Göta Luftvärnsregemente