Olskrokens brandstation

År 1864 framlades till Göteborgs stadsfullmäktige ett förslag till brandordning, enligt vilken det skulle finnas fyra brandstationer i staden: en i stadshuset, en på Stampen, en i mitten av Majorna och en i Redbergslid. Det beslutades att det i stationen vid Redbergslid skulle förvaras två Fortsätt läsa Olskrokens brandstation

Advertisements

1700-talets tobaksfabriker i Göteborg

År 1626 upptogs tobak bland de varor som Söderkompaniet fick importera till Sverige.1638 var dock det första året som tobak importerades till Göteborg, Söderkompaniet erhöll monopol på tobaksimport 1641 men från 1662 innehades detta monopol av Tobakskompaniet. I Göteborg fick Fortsätt läsa 1700-talets tobaksfabriker i Göteborg

Tobaksplantagerna i Göteborg

1723 förordade kommerskollegium för första gången tobaksodling. 1727 och 1728 genomfördes försök med tobaksodling i Göteborg men med mindre lyckat resultat. 1732 lät dock Jonas Alströmer ta en nederländsk tobaksodlare till Göteborg för att undervisa göteborgska affärsmän och tobaksfabrikanter. Detta Fortsätt läsa Tobaksplantagerna i Göteborg

Göta Luftvärnsregemente

Göteborgs luftvärnsdivision avskildes från Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente och bildade den 1 oktober 1942 Göteborgs luftvärnskår (Lv 6). Förbandet förlades från den 1 oktober 1941 i en provisoriskt barackläger på Kvibergsvägen med stabsexpedition på Utbyvägen. Den 1 oktober 1944 påbörjades en inflyttning Fortsätt läsa Göta Luftvärnsregemente

Kvibergs kyrkogård

Anläggandet av Kvibergs kyrkogård går tillbaka till 1914 då en motion i Göteborgs stadsfullmäktige tog upp behovet av att utvidga Östra Kyrkogården. En utredning tillsattes för att undersöka en eventuell utvidgning alternativt anläggandet av en ny kyrkogård. Flera olika markområden runt Fortsätt läsa Kvibergs kyrkogård

Områden med landshövdingehus i Göteborg

Det har funnits landshövdingehus i betydligt fler stadsdelar i Göteborg än vad de flesta tror. I de flesta finns det dessutom landshövdingehus kvar. Undantagen är helt rivna stadsdelar som Getebergsäng, Hisingstad, Hultmans holme och det egentliga Olskroken (den bortre delen Fortsätt läsa Områden med landshövdingehus i Göteborg

Den inre missionen i Göteborg

I Göteborg, Sveriges andra stad, rik, mäktig och blomstrande, hade redan på 1850-talet en andlig lifsrörelse begynt förspörjas, hvarom vi förut å sid. 1055 o. f. berättat. Vid början af 1860-talet fanns det därför en liten skara troende i staden. Evangeliska Fortsätt läsa Den inre missionen i Göteborg

Eva Rodhes skola

Grundades som Praktiska Arbetsskolan i Göteborg av Eva Rodhe och Maya Nyman år 1881. De båda hade tidigare varit verksamma vid en flickskola i Uddevalla. Ursprungligen låg skolan på Viktoriagatan 7 i kvarteret Glasbjörken men flyttade 1887 till en ny Fortsätt läsa Eva Rodhes skola