Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stockholm

Ostindiefarare byggd på Clasons varv i Stockholm. På 260 läster med 28 kanoner och 120 personers besättning.

1:a resan, 6:e expeditionen, till Kanton, dec 1737 – 13/7 1739

Kapten: Didrik Henrik Taube
Superkargörer: Colin Campbell, Gustaf Ross, H. Turloen.

2:a resan, 8:e expeditionen, till Kanton, 5/4 1740 – 18/10 1742

Kaptener: Israel Ekman, Peter Dens
Superkargörer: Gustaf Ross, H. Turloen, Dougald Campbell, Arthur Abercromby

Utdelning 44 %.

Provision i procent av vinsten:

Hans Turloen, 3/5 %
Dougald Campbell, 3/10 %
Arthur Abercromby, 1/4%

Uppgifter om pacotill (fri förning): Förste kapten Israel Ekman 23 804 dlr smt och andre kapten Peter Dens 21 933 dlr smt.

3:e resan, 13:e expeditionen, till Kanton, 9/1 1745 – 12/1 1745

Kapten: Mathias Estbergen
Superkargörer: Henrik König, Nicolas Heegh, Gabriel Beyer, Hans Philip Uhrlander, Carl Kåhre

Förlist vid Shetland på utresan. Fartyget var försäkrat till 98 % för resan till Cadiz så intressenterna kunde få tillbaka sina insatser.

Advertisements

16 Responses to Stockholm

 1. […] för det svenska kompaniet och sig själv. 1740-42 superkargör på Ostindiska kompaniet skepp Stockholm, 1744-45 var han superkargör på Calmar och 1746 till 1748 på Prins […]

 2. […] The Stockholm floundered and was lost off Braefield, Dunrossness – nothing now remains of the ship. […]

 3. […] Philip Uhrlander (också stavat Urlander) var superkargör på ostindiefararen Stockholms tredje resa 1745 och på Lovisa Ulricas första resa 1746-47. Döptes 6/1 1720 i Kristine […]

 4. […] svenska ostindiefarare tog hem. Han var intressent i expeditionen med Friedericus Rex Sueciae, Stockholm och Riddarhuset […]

 5. […] altså i Svenska Ostindiska Companiets tjenst och blef som Volontair antagen att utgå med skeppet Stockholm; men som jag kortt för skieppets afsegling siuknade, måste jag samma resa underlåta, bevistade […]

 6. […] expedition omfattade också Riddarhuset och Stockholm och totalt fanns det mer än 60 intressenter i de tre båtarna. Däribland direktörerna i bolaget […]

 7. […] varvid Johan Rundsten utsågs till kvartermästare. 1737-39 var han konstapels math på Stockholm och därefter fjärdestyrman Fredericus Rex Sueciae 1740-42, tredjestyrman på Götheborg […]

 8. […] Ostindiska kompaniets tjänst var Israel Ekman kapten på Stockholm 1740—42, Drottning Ulrica Eleonora 1743, Calmar 1744—45.  Uppgiften om Ulrica Eleonora är […]

 9. […] vid Shetlandsöarna den 21/1. Återkommen till Göteborg sändes han av Ostindiska kompaniet till Stockholm att där överta det nya skeppet Cronprinsen Adolph Friederic, som upptacklades under hans […]

 10. […] på ostindiefararen Stockholm 1738-39 och skulle även följt på resan därefter. Det blev aldrig så då han blev sjuk. […]

 11. […] han andre kapten. Efter återkomsten 1736 reste han direkt till Stockholm där han övertog skeppet Stockholm från varvet och förde befäl på henne under seglatsen till Göteborg. Därefter var han andre […]

 12. […] på Götheborg 1739-40, tredje superkargör på Calmar 1741–1743 och förste superkargör på Stockholm 1745 liksom på Hoppet 1748-49. Han blev 1763 handelsagent i Hamburg där han sedermera gjorde en […]

 13. […] tjänst i Svenska Ostindiska Kompaniet. Han var midshipman på Svenska Ostindiska Kompaniets skepp Stockholm 1745 och fjärdestyrman på nämnda kompanis skepp Prins Gustaf […]

 14. […] på Blasieholmens sydöstra udde, ungefär där Nationalmuseum idag ligger. Vid detta varv byggdes Stockholm(1736), Riddarhuset (1739) och Prins Carl […]

 15. […] Duff som ärvt det från fadern vid dennes död 1731. Han tjänstgjorde som 1:e fältskär på Stockholm 1737-39 och på Riddarhuset 1740-42. Därefter startade han en egen handelsfirma med verksamhet i […]

Kommentera