Israel Ekman

Israel Nilsson Ekman (1696-1770) föddes i Ljungby sn, Kalmar län som son till Nils Johansson Ekman. Gift 1743 i Göteborg med änkan Catharina Häger (1710-1774), i hennes 2:a äktenskap (tidigare med Johan Svedmark, justitieborgmästare i Göteborg), dotter till rådmannen i Göteborg Olof Häger och Catharina de Silentz.

Han blev arklimästare 1719, gjorde engelsk örlogs- och kofferditjänst i 5 år som konstapel och 8 år som överstyrman 1722—35, bl a på slavhandelsbrigantinen Ruby från London. Inträdde 1736 som löjtnant vid svenska amiralitetet 1736 och var 1736—37 befälhavare på kofferdiskeppet Patrioten, som gick med presenter till Tripolis och på samma skepp, då det tillsammans med örlogsskeppet Sverige gick till Konstantinopel 1738.

I Ostindiska kompaniets tjänst var Israel Ekman kapten på Stockholm 1740—42, Drottning Ulrica Eleonora 1743, Calmar 1744—45.  Uppgiften om Ulrica Eleonora är märklig då skeppet bara gjorde en ostindieresa för Ostindiska kompaniet och det till Indien år 1734-35. Det är möjligt att han som befäls seglade fartyget till annat land för att överlämnas till någon köpare. En resa till Ostindien tog dessutom aldrig mindre än 1 och ett halvt år.

Israel Ekman befordrades i amiralitetet till kaptenlöjtnant 1743 och slutligen till kommendör 1765 och fick avsked 1766. Han hade, sannolikt i mars 1744, köpt egendomen Sålla i Sjögestads sn i Östergötland och slog sig efter avskedet definitivt ner där.

Även hans brorson, Jonas Israel Ekman, son till Jonas Ekman och född 1739 var anställd i Ostindiska kompaniet. Han seglade 1776-1777 som kapten på skeppet Adolph Friedric, 1779-80 med Lovisa Ulrika och 1782-1783 med Terra Nova. Gift 1775 i Göteborg med Beata Hammar, i hennes 2:a äktenskap. Dog 1794 i Lidköping.

Ingen släktskap med göteborgsfamiljen Ekman föreligger.

Advertisements

5 Replies to “Israel Ekman”

  1. Pingback: Calmar | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Stockholm | Det gamla Göteborg

  3. Pingback: Adolph Friederic | Det gamla Göteborg

  4. Pingback: Terra Nova | Det gamla Göteborg

  5. Pingback: Lovisa Ulrica | Det gamla Göteborg

Kommentera