Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Hugo Herman von Saltza

Hugo Herman von SaltzaHugo Herman von Saltza var son till Jakob Ludvig von Saltza och Anna Charlotta Kruuse af Verchou. Född 1726-08-06. Gift 1751-06-18 med sin kusin, friherrinnan Beata Vilhelmina Kruuse af Verchou, född 1731-07-22 Klastorp, vilken egendom hon 1803-01-28 testamenterade till sin mans brorsöner, dotter av kaptenen friherre Hans Jakob Kruuse af Verchou, och Brita Johanna Lilliehöök af Fårdala. Död 1785-03-01 i Göteborg.

Volontär vid generalmajoren Zanders regemente i Göteborg 1738. Arklimästare vid amiralitetet 1741. Konstapel vid amiralitetet 1742. Fänrik vid generalmajoren Zanders regemente i Göteborg 1745-04-03. Tog därefter tjänst i Svenska Ostindiska Kompaniet. Han var midshipman på Svenska Ostindiska Kompaniets skepp Stockholm 1745 och fjärdestyrman på nämnda kompanis skepp Prins Gustaf 1746-48.

Under hans anställning på skeppet Stockholm strandade detsamma vid Shetland. Han blev kvar på de avlägsna öarna i fyra månader i brist på möjlighet att resa därifrån. Reste till slut därifrån med ett litet gammalt fartyg som av vindarna drevs till Skottland, där han sökte efter ett annat segelfärdigt fartyg till hemresans fortsättande men hittade inget. Han fick fortsätta med det gamla fartyget han redan hade till sitt förfogande. Efter en månads ganska svår resa, i anseende till storm och brist på livsuppehälle, ankom han med fartyget till Göteborg.

Återvände efter åren i Ostindiska kompaniet till militären som löjtnant vid Älvsborgs regemente 1750-03-30. Kapten vid Älvsborgs regemente 1750-06-26. Överadjutant hos general en chef i Pommern, friherre von Lantingshausen 1759. RSO 1760-04-28. Var under pommerska kriget med i stormningen av Svinemünde skans och Wollin 1759, attacken vid Anklam 1760, affären vid Friedland 1761 och vid Neukahlen 1762, där fienden drevs på flykten och två stycken 16-pundiga metallkanoner samt en myckenhet trummor, gevär och ammunition jämte en stor hop fångar togs.

Blev major i armén 1762-07-27. Slog med Älvsborgs regemente ned det år 1766 utbrutna upproret i Västergötland och tog med sitt eget kompani själva upprorsstiftaren och 300 man av hans anhängare till fånga. Sekundmajor vid regementet 1767-07-07. Överstelöjtnant i armén 1770-02-06. Överste i armén 1772-09-12. Överste för ett värvat regemente i Finland 1773 och för Jönköpings regemente 1773-06-30. Överste för garnisonsregementet i Göteborg och kommendant vid garnisonsregementet i Göteborg 1774-06-20. Tillförordnad landshövding i Hallands län 1774. Generalmajor 1776-10-16. Lantmarskalk vid 1778 års riksdag. Greve 1778-12-27.

Källa: Adelsvapen.com

Advertisements

One Response to Hugo Herman von Saltza

  1. […] Gyllengranatska regementet (1769-1774), Hans Gustaf Gyllengranat Saltzaske regementet (1774-1785), Hugo Herman von Saltza Wachtmeisterska regementet (1785-1789), Carl Adam Wachtmeister Stedingkska regementet (1789-1801), […]

Kommentera