Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

George Kitchin

George Kitchin var en av de mest erfarna männen som tog tjänst i det Svenska Ostindiska Kompaniet vid starten. Redan 1720 gjorde han sin första resa till Ostindien med en Ostindiefarare. 1726 tjänstgjorde han ombord på Oostende-kompaniets skepp Leeuw.  Därefter återvände han till Storbritannien, men fann sig inte tillrätta. Enligt affärsmannen och vännen Thomas Hall var han konkursfärdig år 1731 men fick genom Halls förmedling arbete i Svenska Ostindiska Kompaniet.

På resorna med Friedericus Rex Sueciae 1732-33 och 1735-36 var han andre kapten. Efter återkomsten 1736 reste han direkt till Stockholm där han övertog skeppet Stockholm från varvet och förde befäl på henne under seglatsen till Göteborg. Därefter var han andre kapten på Stockholms resa till Ostindien 1737-39, på Riddarhuset 1740-42 och han var också med på skeppet Götheborgs sista resa (1743-45) som 2:e kapten. Han dog på resan.

Även hans son George Kitchin d.y. arbetade för det Svenska Ostindiska Kompaniet och var midshipman på Friedericus Rex Sueciae 1732-33, fjärde assistent på samma skepp 1735-36 samt Stockholm 1737-39 och förste assistent på Riddarhuset 1740-42. Därefter var han femte superkargör på Götheborg 1743-45. Han arbetade alltså alltid ihop med sin far. Efter faderns död fortsatte han som superkargör, först på Calmar 1746-48 som tredje superkargör, därefter på Cronprinsen Adolph Friederic 1749-51 som andre superkargör och som förste superkargör 1752-54 samt på Prins Friederic Adolph 1756-57 om förste superkargör. Han dog 1761, 53 år gammal. Han förväxlas ofta med sin far.

Advertisements

5 Responses to George Kitchin

  1. […] Fredrik Pettersson Superkargörer: Nicolas Heegg, George Kitchin, Friedr. Wilhelm König, N.N. […]

  2. […] var britter. Charles Pike var tillsammans med Thomas Hall, John Harrison, James Tobin, George Kitchin, James Naish och Charles Morford föregångare. När det gäller Tobin och Naish är det helt […]

  3. […] Mathias Estbergen, Hartw. Budler. Superkargörer: Nils Ström, Anders Gotheen, George Kitchin, Christian Tham, Anders […]

  4. […] Kapten: Erik Moreen Superkargörer: Auguste Tabuteau, John Williams, Nils Ström, Andreas (Anders) Gotheen, Georg Kitchin […]

  5. […] Johan Rundsten Superkargörer: George Kitchin, Andreas Gotheen, Dougald […]

Kommentera