Johan Rundsten

Johan Rundsten föddes år 1709 i Göteborg. Var gift tre gånger, först med Ingeborg Andersson (-1743), dotter till skeppstimmermannen Anders Svensson och Maria Olofsdotter. Andra äktenskapet var med Margareta Wising (-1750) som tidigare varit gift med källarmästare Johan Smedberg och tredje gången var han gift med Ulrika Selle (1731-74), syster till Isaac Selle. Hon gifte om sig med bruksförvaltare Lars Jongberg år 1771. Johan Rundsten dog på återresan med Prins Carl är 1764.

I Ostindiska kompaniets tjänst började Rundsten som matros på Fredericus Rex Sueciae 1735-36. Redan på förstaresan höll det på att gå åt skogen för Rundsten då han strax efter avresan från Göteborg förr över bord. Han lyckades dock rädda sig genom att få tag i fallrepet på sidan av båten. Senare på resan dog en kvartermästare varvid Johan Rundsten utsågs till kvartermästare. 1737-39 var han konstapels math på Stockholm och därefter fjärdestyrman Fredericus Rex Sueciae 1740-42, tredjestyrman på Götheborg 1743-45 och förstestyrman på Freeden 1746-47. Sen var det dags för kaptenstjänster och han var kapten på Enigheten 1748-51, Cronprinsen Adolph Friederic 1752-54, Prins Friederic Adolph 1756-57 samt på Prins Carl 1760-61 och 1763-64.

Johan Rundsten är ett få exempel på en person som arbetade sig upp från enkla förhållanden till de högsta positionerna i Svenska Ostindiska Kompaniet. En annan person med en liknande karriär är Mathias Holmers.

Andra källor: Per Forsberg, Lars Melchior och Ulf Andersson, Ostindiefararen Götheborg 1738-45, 2014

Advertisements

3 Replies to “Johan Rundsten”

  1. Pingback: Prins Friederic Adolph | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Enigheten | Det gamla Göteborg

  3. Pingback: Prins Carl | Det gamla Göteborg

Kommentera