Coldinuorden

Coldinuorden hävdar själva att de har medeltida rötter och att de har traditioner som går tillbaks till den portugisiska prinsen Henrik de Aviz (Henrik Sjöfararen). Det finns inga belägg för att så fallet. Det kan helt enkelt vara en myt som grundarna av orden en gång hittat på för att … Läs mer

Frimurarna och Ostindiska kompaniet

Frimurarlogen i Göteborg som startade 1755 hade redan år 1759 102 medlemmar. Av dessa var 25 anställda inom Ostindiska Kompaniet. En annan större medlemsgrupp var officerare i det militära, 28 personer. Det var dyrt att vara med så det krävde goda inkomster. Totalt finns det 27 … Läs mer

Alströmers och Wijks

DESSA I STADENS annaler så berömda namn äro intimt sammanknutna med Lilla Torget, den förnäma öppna platsen i stadens centrum, vilken i alla tider framträtt på ett pregnant sätt i stadsbilden. De gamla tavlorna, Martinska, Björkfeldtska och andra, framställa torget på ett synnerligt … Läs mer