Konserthuset vid Götaplatsen

Den 11 maj 1916 donerade Caroline Wijk donerat 700 000 kronor till ett nytt konserthus i Göteborg som var tänkt att ersätta det gamla konserthuset på Heden. Donationen gjordes till minne av hennes son Olof Olofson Wijk som gick bort 1896 i Uppsala, vid 22 Läs mer …

Stiftelsen Olof och Caroline Wijks Fond

Caroline Wijk f. Dickson, som avled 1918, förordnade genom testamente att beloppet 1 700 000 kronor, vid hennes död, skulle tillfalla Göteborgs stad och utgöra en under stadens förvaltning stående fond, benämnd Olof och Caroline Wijks fond. Donationsmedlen skulle delas upp i två huvudfonder på Läs mer …

Stiftelsen Caroline Wijks donation

Stiftelse som grundades genom en donation av Caroline Wijk (född Dickson). Stiftelsens ändamål är att ge bidrag åt barnfamiljer som har en handikappad familjemedlem och som av det skälet behöver någon form av stöd eller avlastning. 2014 var stiftelsens tillgångar 6,8 miljoner SEK. Förvaltare är Göteborgs Läs mer …

Olof och Caroline Wijks stiftelse

Caroline Wijk f. Dickson, som avled 1918, förordnade genom testamente att beloppet 1 700 000 kronor, vid hennes död, skulle tillfalla Göteborgs stad och utgöra en under stadens förvaltning stående fond, benämnd Olof och Caroline Wijks fond. Donationsmedlen skulle delas upp i två huvudfonder på Läs mer …

Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem

Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem grundades genom en donation av Caroline Wjik år 1916.  Stiftelsen har till ändamål att bereda sjuksköterskor i Göteborg ett gott hem där de under sin ansträngande och slitande yrkesutövning kan komma i åtnjutande av väl behövlig lugn och trevnad. Av styrelsens Läs mer …

Alströmers och Wijks

DESSA I STADENS annaler så berömda namn äro intimt sammanknutna med Lilla Torget, den förnäma öppna platsen i stadens centrum, vilken i alla tider framträtt på ett pregnant sätt i stadsbilden. De gamla tavlorna, Martinska, Björkfeldtska och andra, framställa torget på ett synnerligt pittoreskt sätt, Läs mer …

Lazarus om Olof Wijk

Olof Wijk föddes i Göteborg år 1833, äldste son till kommerserådet Olof Wijk d. ä., som, född 1786, afled 1856. Denne senare, född på hemmet Viken å Hisingen, hvaraf släktnamnet, grundade år 1806 den sedermera så högt aktade firman Olof Wijk, som numera är Göteborgs första och största köpmanshus. Den äldre Läs mer …