Skandinaviska kreditaktiebolaget

Så synnerligen många praktiska resultat hade icke 1860-talets skandinavism med dess hänförelse för ett gemensamt uppträdande af nordens folk. hade den dock och det ett, hvaröfver den skulle kunna vara stolt. Redan i ofvan anförda titel ligger en antydan om Fortsätt läsa Skandinaviska kreditaktiebolaget

Advertisements

Aug. Leffler & Son – rederierna

Endast för medlemmar

Skeppsredare

Endast för medlemmar

Bäckska gården

Bäckska gården låg på södra sidan av Karl Johansgatan (på denna plats hette gatan tidigare Allmänna vägen) i kvarteret mellan Kustgatan och Slottskogsgatan. Huset var försett med en trädgård och låg snett emot gården Bellevue. Bredvid låg Kraefftska huset, Bergska Fortsätt läsa Bäckska gården

Liseberg

Det blivande landeriet Liseberg (12:74)  delades på 1600-talet in i lotter. Lotterna delades in i ”morgnar”. En morgon var precis så mycket jord som en man kunde plöja under en morgon. Förmögna herrar hyrde många morgnar. Cornelius Johan Canter hette Fortsätt läsa Liseberg