Göteborgs Sparbank

Göteborgs sparbank var Sveriges första sparbank, grundad 1820 på initiativ av Eduard Ludendorff, som hade invandrat från Stettin i slutet av 1808. i den första styrelsen ingick Axel Pontus von Rosen, Carl Fredric af Wingård, Samuel Arfwidson som ordförande, Olof Wijk d.ä., Anders Magnus Prytz, Anders Leffler, Johannes Daniel Blomsterwall, Fortsätt läsa Göteborgs Sparbank

Advertisements

Ekström & Leffler

Efter att ha arbetat i faderns handelsfirma under några år startade Anders Leffler redan i tjugoårsåldern en egen gross- och detaljhandel på Kyrkogatan 52 i Göteborg. Han specialiserade sig på specerier, färgämnen och läder. 1847 sålde Anders Leffler sin handelsrörelse och flyttade Fortsätt läsa Ekström & Leffler

Anders Leffler

Anders Leffler (1808–1880) föddes i Göteborg som son till Anders Leffler d.y. (1773-1855) och Maria Lovisa Brink (1781-1857). Bror till Johan Albrecht Leffler och August Leffler. Efter att ha arbetat i faderns handelsfirma under några år startade Anders Leffler d.y. redan i Fortsätt läsa Anders Leffler

Kristinedal

Landeri som etablerades redan på 1600-talet vid Nylöses upplösning som stad. Från början var det uppdelat på flera smålotter som förenades till en enhet först vid mitten av 1700-talet. Enligt uppgifter från 1760-talet anlades ett landeri först av Gierdt Danielson Fortsätt läsa Kristinedal

Skeppsredare

Endast för medlemmar