Släkten Leffler

Leffler, släkt, härstammande från Georg L i Breslau, som var far till kopparslagaren Tobias L (1641—1702) i Västerås. Sonsöner till den senare var tenngjutaren Melchior L (1720—91) i Visby o dennes bror guldsmedsåldermannen Johan L (1723—1800) i Falun. Dessas äldre bror handlanden Christian L (1718—90) i Västerås var far till Olof Christian L (1754—1825), som blev magister i Uppsala 1779, lektor i Västerås 1789, kh i Folkärna, Kopp, 1797, prost så, kontraktsprost 1817 o teol dr 1818. Han placerades i tredje förslagsrummet vid återbesättandet av biskopsämbetet i Västerås 1811 o var rdgm 1812—23. Hans bror Eric Daniel L (1761—1807) blev magister i Uppsala 1785 o docent 1788 samt fick 1794 SA:s stora pris för sitt äreminne över Jakob De la Gardie. Senare blev han adjunkt 1796, kh i Romfartuna, Vm, 1798 (tilltr 1800) o prost 1800.

Christian, Melchior o Johan L:s äldre bror överinspektören vid stora sjötullen i Gbg Anders L (1716—69) var far till handlanden i samma stad Johan Håkan L (1745—1813), som i äktenskap med en systerdtr till Abraham Abrahamsson Hülphers blev stamfar för alla släktens senare medlemmar.

Hans yngste son, John L (1789—1853), var en tid verksam som grosshandlare i Malacka o Singapore o skaffade prof C P Thunberg tiger- o buffelskinn från Java.

En annan son, agenten Gustaf L (1786—1858) i Gbg, var far till Carl Johan (John) Laurentz L (1825—1908). Denne ledde 1857 de första försöken i Sverige med bessemermetoden vid P Klemans (bd 21) bruk Dormsjö i Garpenberg, Kopp, o vid G F Göranssons masugn Edsken i Torsåker (nu Hofors), Gävl. Under sina senare år var han verksam i Sheffield i England som agent för sv järn. Från honom härstammar en engelsk släktgren.

Gustaf o John L:s äldre bror målaren o tecknaren Niclas L (1775—1828) i Gbg var far till genre- o porträttmålaren där Niclas Robert L (1811—53). Från en bror till denne härstammar en nordamerikansk släktgren.

Niclas, Gustaf o John L:s bror skriftställaren o boktryckaren med dr Sven Peter L (1776-1850) var far till provinsialläkaren med dr John Alfred L (1828—1901) i Uppsala. Son till denne var Karl Peter Martin L (1863—1922), som efter fil kand i Uppsala 1887 var musikanmälare i Upsala Nya Tidning 1890—99, medarbetare i Sundsvalls Tidning från 1899, medlem av Västernorrlands Allehandas redaktion i Härnösand 1906—19 o därefter intendent vid folkmusikavdelningen i Föreningen för norrländsk hembygdsforskning i Härnösand. Han blev mest känd som folkmusikupptecknare o publicerade bl a Folkmusiken i Norrland, 1:2—5 (1922—24).

Niclas, Sven Peter, Gustaf o John L:s bror segelsömmaren Eric Magnus L (1779—1854) i Gbg var rdgm 1817—35. Han var far till Sven Abraham L (1821—86), som blev magister i Uppsala 1848, föreståndare för Gbgs hantverksskola 1853 o rektor för folkskollärarseminariet där 1864. Dennes bror segelsömmaren Magnus Fredrik L (1815—91) var ledamot av Gbgs borgerskaps äldste 1848—60 o av dess stadsfullmäktige 1868—72. Dotter till honom var Amanda Magdalena Benedikta L (1851— 1927). Amanda L var verksam inom KFUK o nykterhetsrörelsen, medarbetade i Gbgs Handels- o Sjöfartstidning 1887—1921 o skrev även ett par mindre novellsamlingar.

Magnus Fredrik o Sven Abraham L:s äldste bror, John Olof (Olle) L (1813—84), blev magister 1842, kollega i Klara lägre elementarläroverk i Sthlm 1852 (extra från 1844) o rektor vid Katarina lägre elementarläroverk där 1861 samt var ledamot av Sthlms stadsfullmäktige 1865—67 o rdgm i AK 1867—70. På grund av sjukdom var han tjänstledig från 1870 o pensionerades 1875. Han var far till prof:erna Magnus Gustaf (Gösta) Mittag-L o Leopold Fredrik (Frits) Alexander Läffler, författarinnan Anne Charlotte Gustava L o Artur Lorenz Olof Abraham L (1854—1938). Artur L utexaminerades 1874 från Teknologiska institutet (fr 1877 KTH), var 1879—83 verksam i USA o blev verkmästare vid Hällefors styckebruk i Mellösa, Söd, 1883. Han var överingenjör o styrelseledamot i Malmö–Trelleborgs järnvägs ab 1890—99 samt VD för tre industrier i Alby, Borgsjö, Vnl, 1898—1901, för ab Héroults elektriska stål 1902—08 o för Umeå vattenfallsab 1897—1917.

Niclas, Sven Peter, Eric Magnus, Gustaf o John L:s äldste bror, Anders L (1773—1855), grundade 1798 i Gbg tillsammans med fadern Johan Håkan L handels-, mäkleri- o skeppsklarerarefirman L & son. Anders L, som 1826 måste avstå sin egendom till sina kreditorer, var farmors far till den ryktbare tyske generalen Erich Ludendorff o far till Johan (Janny) Albrecht L (1801—70). Denne hade stor framgång som privatbankir i Gbg o efterlämnade vid sin död en behållning på nära 600 000 kr. Han var far till nationalekonomen Dr phil Johan Anders L (1845-1912), som var farfar till fd VD i Sthlms handelskammare Olof L (f 1904) o farbror till Johan (Janne) Karl Fridolf L (1882—1955), överläkare vid Söderby sjukhus 1932—47.

Från 1845 var Johan Albrecht kompanjon i firman J A o Aug L med sin bror Lars August L (1816—87), som, sedan bolaget med brodern upplösts, 1857 associerade sig med O Melin i firma August L & Co. August L kom att huvudsakligen inrikta sin verksamhet på sjöfarten, blev 1870 VD i det av bl a honom grundade Ångfartygs ab Thule o var bland initiativtagarna 1863 till Sjöförsäkringsab Gauthiod, det första moderna försäkringsbolaget i Sverige, 1870 till Förnyade ångfartygsab Sv Lloyd samt 1872 till Sjöförsäkringsab Ocean o Sveriges ångfartygs assuransförening. Sedan han 1882 dragit sig tillbaka, rekonstruerades firman 1884 såsom August L & son av hans son Anders Peter L (1846—92) o svärson Knut Dalman, vars son Gösta Dalman senare länge var dess VD.

Johan Albrecht o Lars August L:s bror Anders L (1808—80) grundade i slutet av 1820-talet i Gbg en affär för kolonialvaror o färgämnen, drev 1841—56 en mindre tobaksfabrik där o grundade 1855 Mariebergs bresiljefabrik o benmjölskvarn i Mölndal.

Hans affär i Gbg övertogs 1847 av N P Ekström o Gustaf Leopold L (1824—95), en son till Anders L d ä:s samt Niclas, Sven Peter, Eric Magnus, Gustaf o John L:s bror stadsmäklaren Carl L (1781—1828) i Gbg. Firman fick därefter namnet Ekström & L o utvecklades till ett stort handelsföretag, som senare leddes av Gustaf Leopold L:s söner Claes Edvard L (1865—1927) o Gustaf Leonard L (1886—1928).

På initiativ av den förres svärson Emil Clemedtson omdanades den 1938 till ab Eol som inköpscentral för speceri- o lanthandeln i västra o södra Sverige. Claes Edvard o Gustaf Leonard L:s äldre bror Carl Leopold Nicolaus L (1854—1926) gifte in sig i släkten Delbanco o blev 1882 delägare i oljeslagerifirman M E Delbanco i Mölndal, av vilken han blev ensam innehavare 1896. Den expanderade under Carl L:s ledning starkt. Han var 1910—23 styrelseordf i Gbgs sparbank.

Under trycket av kristidens svårigheter bildades genom fusion av M E Delbanco samt G Sommelius & co:s oljeslageri i Nacka o Trollhätte oljeslageri 1916 Sv oljeslageri ab med hans son Hakon L (1887—1972) som VD till 1928. Denne blev 1929 vice VD i Gamlestadens fabrikers ab o var VD där 1935—54. Han var ledamot av Gbgs stadsfullmäktige 1921—22 o 1924—26, ordf i Gbgs handelskammare 1949—60 o styrelseordf i Jonsereds fabrikers ab 1950—57, Försäkringsab Svea-Nornan 1954—56 o Gamlestadens fabrikers ab 1954—62. Son till honom är fd VD i Investment ab Asken (fd Gamlestadens fabrikers ab) o civilingenjör Jan L (f 1914, d 2004).

En kusin till Carl Leopold Nicolaus, Claes o Gustaf Leonard L var far till prof Johan (Janne) Albert L (1870-1929) o till Justus Edvin L (1875—1950). Edvin L blev 1909 svärson till styrelseordf i Kinnaströms väfveri ab Johannes Erikson, anställdes där 1910 o blev 1912 VD för detta ab o 1933 ordf i Sv textilfabrikantföreningen samt 1945 i Västergötlands o norra Hallands handelskammare, där han sedan 1931 varit ordf i arbetsutskottet. Han var 1918—42 ledamot av Älvsborgs läns landsting, vars förvaltningsutskott han tillhörde 1931—42, o han var rdgm i AK 1921—24, 1927—36 o 1938—40 samt i FK 1937 (högern).

En bror till Janne o Edvin L var far till revisorn Sven-Håkan L (f 1905, d 1982), en annan till fd redaktören i ICA-förlaget civilingenjör Lisa L-Högberg (f 1911, d 2008).

Text från SBL

0 svar på ”Släkten Leffler”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.