Ekström & Leffler

Efter att ha arbetat i faderns handelsfirma under några år startade Anders Leffler redan i tjugoårsåldern en egen gross- och detaljhandel på Kyrkogatan 52 i Göteborg. Han specialiserade sig på specerier, färgämnen och läder. 1847 sålde Anders Leffler sin handelsrörelse och flyttade till det närbelägna Mölndal.

Handelsrörelsen övertogs av assistenten N P Ekström (1818-83) och kusinen Gustaf Leopold Leffler (1824—95):

När Anders Leffler lämnat Kyrkogatan och flyttat till Mölndal togs den etablerade handelsrörelsen över av två av hans assistenter. Den ene var kusinen Gustaf Leopold Leffler (1824–1895) och den andre var Nikolaus Peter Ekström (1818-1883), som var bondson från Myckleby i Bohuslän och som i unga år kommit till Göteborg och fått anställning som biträde i Lefflers firma. Ekström var mycket aktiv i den lokala politiken och satt i styrelsen för såväl den allmänna fattigvården som Vattenledningsstyrelsen och Köpmannaföreningen i Göteborg.

År 1847 grundade Gustaf Leopold Leffler och Nikolaus Peter Ekström grosshandlarfirman Ekström & Leffler, som fortsatte med samma inriktning som företrädaren och handlade med kolonialvaror, läder, oljor och färgämnen. Med tiden blev Ekström & Leffler stadens största specerifirma. När Ekström dog fortsatte Leffler ensam att driva rörelsen fram till år 1889, då hans söner Claes Edvard (1865–1927) och Gustaf Leonard (1866–1928) övertog den välrenommerade grosshandeln.

Ekström & Lefflers utvecklades till ett stort handelsföretag, som senare leddes av Gustaf Leopold L:s söner Claes Edvard Leffler (1865—1927) och  Gustaf Leonard Leffler (1866—1928). År 1900 omvandlades firman till ett aktiebolag med namnet Ekström & Lefflers AB. Senare övertog Claes Edvard Lefflers svärson Emil Clemedtson ledningen av företaget och 1938 fick bolaget ett nytt namn AB Eol. Strax därefter blev företaget en del av ICA-rörelsen med lokala livsmedelshandlare som huvudägare. Eol utvecklades därefter till den ledande livsmedelsgrossisten i Västsverige.

Vid 1970-talets början ägdes AB Eol bara knappt till hälften av lokala handlare. Resterande aktier låg i sterbhus och innehades av f.d. köpmän etc. Problemet löstes genom att ICA-handlarnas medlemsorganisation ICA-Förbundet blev majoritetsägare i inköpscentralerna, som därmed benämndes regionbolag. Nyordningen trädde i kraft 1973 och AB Eol döptes om till ICA Eol AB.

1990 omorganiserades ICA och de självständiga regionföretagen ersattes då av en ICA-koncern uppdelad i affärsområden. I och med detta försvann även användandet av namnet Eol.

 

 

0 svar på ”Ekström & Leffler”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.