Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Carl Leopold Leffler

Carl Leopold Nicolaus Leffler, född 23 augusti 1854 i Göteborg, död 1926, var en svensk grosshandlare.

Han var son till grosshandlaren Leopold Leffler och Rosa Wahlberg. År 1878 gifte han sig med Hanna Delbanco, dotter till Eduard Delbanco och Mathilda Delbanco. De var föräldrar till Daga Leffler, Hakon Leffler och Edgar Leffler.

Leffler studerade vid Handelsinstitutet i Antwerpen mellan 1871-73 och ingick i firman Ekström & Leffler åren 1877-82 . Från 1882 delägare i oljeslagerifirman M E Delbanco i Mölndal i vilken han blev ensam innehavare 1896. Den expanderade under Carl L:s ledning starkt. 1916 slutade han vara verksam i firman Delbanco i samband med att denna fusionerade med G Sommelius & co:s oljeslageri i Nacka och Trollhätte oljeslageri. Det tre bolagen blev Svenska Oljeslageri AB (SOAB) med sonen Hakon Leffler (1887—1972) som VD.

Carl Leopold Leffler var 1910—23 styrelseordf i Gbgs sparbank.Det sistnämnda året lämnade Leffler affärsverksamheten och övergick till politiken. Han kom i fortsättningen att inneha flera styrelseuppdrag, exempelvis i vattenledningsverket, handelssocieteten, Göteborgs sparbank och Julius Lindströms stiftelse och Emely Dicksons stiftelse.

Advertisements

3 Responses to Carl Leopold Leffler

  1. […] Leffler föddes 1865 och dog 1927. Han var son till Leopold Leffler och Rosa Wahlberg. Bror till Carl Leopold Leffler och Gustav Leffler. Gift med Mary […]

  2. […] Carl Leffler (1781—1828). Gift med Dorothea Augusta Rosalie (Rosa) Wahlberg. De hade barnen Carl Leopold Nicolaus Leffler (1854-1926) gift med Johanna (Hanna) Delbanco, Sara Maria Leffler (1856-?), Claes Edvard Leffler […]

  3. […] var son till grosshandlaren Carl Leopold Nicolaus Leffler och Hanna Delbanco, och sedan 1913 gift med Märta Caroline von Bahr. Han var syssling till Janne […]

Kommentera