Svenska Oljeslageri AB

1823 köpte M.E. Delbanco ett oljeslageri i Mölndals Kvarnby av målareänkan Liljedahl i Göteborg. För övrigt fanns där också två oljeslagerier som tillhörde firman Peter Dahl & Co. och från 1832 G. F. Hennig. Oljeslagerierna tillverkade linolja och framförallt oljekakor. De Fortsätt läsa Svenska Oljeslageri AB

Advertisements

Carlsberg

Carl Fredrik Schmidt och C.F. Andersson köpte åren 1855-56 Kvarnfallet 18 i Mölndals kvarnby. Mjölkvarnen revs och istället uppfördes bomullsspinneriet Carlsberg av sten. C.F. Anderssons dotter gifte sig med fabriksbokhållaren S.J. Forsell. Anderssons hälft övergick till dottern, och Forsell blev Fortsätt läsa Carlsberg

Kvarnbyn i Mölndal

Kvarnbyn i Mölndal är ursprunget till staden Mölndal. Men från 1621 ägdes hälften av kvarnarna av Göteborgs stad som arrenderade ut dem. Arrendatorer var ofta invånare (borgare) och företagare i Göteborg. Delar av Kvarnbyn var därför under lång tid en Fortsätt läsa Kvarnbyn i Mölndal

Frölundaborg – Tåsthult

Frölundaborg växte fram i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet på mark som dels tillhörde Långeberg Bockegård och Långeberg Frälsegård i Västra Frölunda socken samt Tåsthult i Mölndal (Fässbergs socken). Långebergsgårdarna låg där Högsbo fängelse ligger idag och en Fortsätt läsa Frölundaborg – Tåsthult

Delbanco – linolja

Mendel Elias Delbanco (1780-1862) kom år 1809 till Göteborg där han snart bildade grosshandelsfirman W. M. Leman & Co tillsammans med Wolf Michel Leman (-1838) som också kom till Göteborg 1809.  Firman fungerade som kommissionär och ombud för det tyska handelshuset Michel Fortsätt läsa Delbanco – linolja

Francke – riskkapitalister

Bröderna Francke var två svenska riskkapitalister i slutet av 1800-talet. En, David Otto Francke (1825-1892) var verksam i Göteborg och den andre, Johan Edvard Francke (1824-1891), verksam i Stockholm. Deras far, Johan Francke bosatte sig 1812 i Göteborg och grundade Fortsätt läsa Francke – riskkapitalister