Eva Rodhes skola

Grundades som Praktiska Arbetsskolan i Göteborg av Eva Rodhe och Maya Nyman år 1881. De båda hade tidigare varit verksamma vid en flickskola i Uddevalla. Ursprungligen låg skolan på Viktoriagatan 7 i kvarteret Glasbjörken men flyttade 1887 till en ny Läs hela inlägget Eva Rodhes skola

Advertisements

Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Byggnaden vid Haga Kyrkoplan i Haga som idag innehåller Samhällsvetenskapliga biblioteket, uppfördes som det första av Göteborgs stadsbibliotek och var då en direkt fortsättning på Göteborgs Musei Bibliotek som inrymdes i Göteborgs museum i det Ostindiska huset vid Norra Hamngatan. Läs hela inlägget Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Iwar Leandersson

John Iwar Leandersson föddes den 9/12 1890 i Göteborg som son till Gustaf Leandersson och Johanna Maria Andreasdotter. Gifte med Ester Sofia Sahlin (1896-??) från 1922. Efter läroverksstudier i Göteborg, handelsskola 1908 och flera utländska studieresor blev han bokhållare vid Läs hela inlägget Iwar Leandersson

Nils Holmberg

Nils Gösta Holmberg föddes den 23 december 1902 i Stockholm och dog den 4 augusti 1981 i Göteborg. Han var son till metallarbetaren Carl Gösta Holmberg och Amanda Wegelin. I sitt andra äktenskap gift med Marika Hellström (1910-??). Studerade vid Läs hela inlägget Nils Holmberg

Bertil Tholin

Carl Bertil Tholin föddes 14/10/1910 som son till Erik Tholin och Hilma Alexandersson. Gift från 1936 med Elsa Larsson (1911-??).  De fick dottern Berit Tholin (1942-) Brunnsviks folkhögsk 39; banarbetare SJ Göteborg 1930-37, diversearbetare Göteborgs Spårvägar 1937-47, föreståndare Folkrörelsernas Reklam AB Läs hela inlägget Bertil Tholin

Förbundet Samhällsbyggens barnträdgård

På initiativ av styrelsen för Förbundet samhällsbyggen, förening u.p.a., bildades Samhällsbyggens barnträdgård i november 1952. Barnträdgården började sin verksamhet den 15 september 1953 i Stiftelsen Samhällsbyggens fastighet å tomt nr 1 i 94 kv. Stockpanelen i norra Järnbrott. 1951 kunde Läs hela inlägget Förbundet Samhällsbyggens barnträdgård

Stiftelsen Samhällsbyggen

Del 7 av 9 i serien Allmännyttan

Del 7 av 9 i serien AllmännyttanDen 19 maj 1949 godkände stadsfullmäktige bildandet av en stiftelse, benämnd Stiftelsen Samhällsbyggen i Göteborg, med ändamål att inom Göteborgs stad förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i syfte att där uppföra och förvalta Läs hela inlägget Stiftelsen Samhällsbyggen

Fastighets AB Göteborgsbostäder

Del 6 av 9 i serien Allmännyttan

Del 6 av 9 i serien AllmännyttanPå initiativ av HSB i Göteborg bildades år 1949 under drätselkammarens (kommunstyrelsen) medverkan HSB:s bostadsaktiebolag, Göteborg, med ändamål att uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Aktiekapitalet på 50 000 kr Läs hela inlägget Fastighets AB Göteborgsbostäder