Skräppekärr

Del 13 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 13 av 15 i serien NylöselanderiernaLanderi  (12:e roten tomt 2), som arrenderades ut som jordbruksmark till Lärjeholms gård mellan 1753 och 1844, därefter som en fristående enhet. Fram till 1753 rådde oenighet om vem som ägde marken, men den Läs hela inlägget Skräppekärr

Advertisements

Göteborgs eskader och örlogsstation

År 1699 utnämndes Erik Siöblad som chefsamiral och som en av de första och viktigaste uppgifterna hade han att skapa en helt ny örlogsstation vid Göta älvs mynning. Valet föll på en plats vid Billingen, vid södra älvstranden, som än Läs hela inlägget Göteborgs eskader och örlogsstation

Handelshögskolan i Göteborg

Handelskammaren i Göteborg tillsatte 1906 en kommitté för att få frågan om en högre, merkantil utbildning utredd och i maj 1910 presenterades ett förslag om inrättandet av handelshögskolekurser, avsedda för ”de yngre krafter, som redan inträtt i handelns tjänst”. År Läs hela inlägget Handelshögskolan i Göteborg

Göteborgs Högre Samskola

I februari 1901 utfärdades ett upprop, där intresserade erbjöds att teckna bidrag till ett reformläroverk för gossar och flickor i Göteborg. På kort tid tecknades ett belopp som skulle täcka verksamheten för de närmaste fem åren. En interimsstyrelse utsågs redan Läs hela inlägget Göteborgs Högre Samskola

Göteborgs sjukhem

Hemmet, eller som det ursprungligen hette, Hemmet för obotligt sjuka, kom till på ett initiativ under våren 1862, då ett antal kvinnor i Göteborg inklusive landshövdingefrun Fåhraeus deltog, anordnade en auktion med handarbeten och annat. Syftet var att bilda en Läs hela inlägget Göteborgs sjukhem

Praktiska Hushållsskolan

Praktiska hushållsskolan grundades på initiativ av S.A. Hedlund, redaktör och utgivare av Göteborgs Handels- och SjöfartsTidning. Han och Erik Gustaf Lindström, som var en av de drivande krafterna i Göteborgs kommunala liv, kallade till ett möte år 1865 för att Läs hela inlägget Praktiska Hushållsskolan

Julius Lindströms stiftelse

Julius Lindströms stiftelse grundades 1874 av Julius Lindström för att bereda fria bostäder åt ”Pauvres honteux”, dvs fattiga från tidigare rika familjer. Ettt antal hus som stod färdiga år 1876 i hörnet Vasagatan/Haga Kyrkogata i kvarteret Husaren i Haga byggdes för Läs hela inlägget Julius Lindströms stiftelse

Fruntimmersföreningen för den inre missionen

Fruntimmersföreningen för den inre missionen grundades 1847 och har numera formen av en stiftelse. Om denna stiftelse har någon koppling till den 1815 bildade Fruntimmersföreningen som mellan 1815 och 1938 drev Fruntimmersföreningens flickskola är okänt, men osannolikt då det idag Läs hela inlägget Fruntimmersföreningen för den inre missionen