Sällskapet Myrorna

Sällskapet Myrorna bildades 1887. Syftet med sällskapets verksamhet var att få ihop medel till ett hem för värnlösa barn. Initiativtagare till sällskapet var Carin Nordgren och det var också hennes idé att pengarna som samlades in skulle användas till barnhem. Läs hela inlägget Sällskapet Myrorna

Advertisements

Göteborgs Räddningsinstitut

Initiativet till Räddningsinstitutet i Göteborg togs på 1840-talet i musiksällskapet Orphei vänner. De anslog en grundplåt till ett räddningshem för unga pojkar med problem, vilket på den tiden kallades ”vanartiga gossar”. Räddningsinstitutet grundades formellt den 3 maj 1844. 1847 köpte Läs hela inlägget Göteborgs Räddningsinstitut

Stiftelsen Haralds minne

Stiftelsen Haralds minne grundades 1887 av fru Adolfina Quensel i Göteborg, med anledning av hennes unge son Harald Quensels död i tuberkulos. Adolfina Quensel avled dock samma år varvid hennes dotter fru Emilie Dickson, gift med Robert Dickson, fortsatte att tillföra högst Läs hela inlägget Stiftelsen Haralds minne

Skräppekärr

Del 13 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 13 av 15 i serien NylöselanderiernaLanderi  (12:e roten tomt 2), som arrenderades ut som jordbruksmark till Lärjeholms gård mellan 1753 och 1844, därefter som en fristående enhet. Fram till 1753 rådde oenighet om vem som ägde marken, men den Läs hela inlägget Skräppekärr

Göteborgs eskader och örlogsstation

År 1699 utnämndes Erik Siöblad som chefsamiral och som en av de första och viktigaste uppgifterna hade han att skapa en helt ny örlogsstation vid Göta älvs mynning. Valet föll på en plats vid Billingen, vid södra älvstranden, som än Läs hela inlägget Göteborgs eskader och örlogsstation

Handelshögskolan i Göteborg

Handelskammaren i Göteborg tillsatte 1906 en kommitté för att få frågan om en högre, merkantil utbildning utredd och i maj 1910 presenterades ett förslag om inrättandet av handelshögskolekurser, avsedda för ”de yngre krafter, som redan inträtt i handelns tjänst”. År Läs hela inlägget Handelshögskolan i Göteborg

Göteborgs Högre Samskola

I februari 1901 utfärdades ett upprop, där intresserade erbjöds att teckna bidrag till ett reformläroverk för gossar och flickor i Göteborg. På kort tid tecknades ett belopp som skulle täcka verksamheten för de närmaste fem åren. En interimsstyrelse utsågs redan Läs hela inlägget Göteborgs Högre Samskola

Göteborgs sjukhem

Hemmet, eller som det ursprungligen hette, Hemmet för obotligt sjuka, kom till på ett initiativ under våren 1862, då ett antal kvinnor i Göteborg inklusive landshövdingefrun Fåhraeus deltog, anordnade en auktion med handarbeten och annat. Syftet var att bilda en Läs hela inlägget Göteborgs sjukhem