Gösta Rahmn

Gösta Erik Andreas Rahmn, rektor, född i Örgryte 6/6/1882. Död 1941-10-28 i Göteborg. Son till fabrikör Gust. Ferd. Rahmn och Ellen Carlberg. Student i Göteborg 1901, fil. kand. i Göteborg 1907 och fil. lic. i Uppsala 1912. Studieresor till England, Frankrike, Tyskland, Belgien, USA och Nederländerna 1903-36. Läs mer …

Göteborgs Handelsinstitut Viktor Rydbergsgatan

Den 29 april 1915 flyttade Göteborgs Handelsinstitut till en ny byggnad vid Viktor Rydbergsgatan 9, ritad av Charles Lindholm och avsedd för 300 elever. Invigningen förrättades av finansminister Axel Vennersten, och kostnaden uppgick till cirka 435 000 kronor. Vid gymnasiereformen 1966 kommunaliserades skolan och ombildades till Läs mer …

Göteborgs Handelsinstitut Läroverksgatan

Den 11 januari 1882 fick Göteborgs Handelsinstitut ett eget hus, avsett för 100 elever. Byggnaden ritades av arkitekten Adrian C. Peterson och uppfördes 1881. Den nya byggnaden låg vid Läroverksgatan i kvarteret Spruthuset och där ligger den ännu.  Därefter har byggnaden bland annat använts av Göteborgs Arbetares Folkhögskola Läs mer …

Göteborgs Handelsinstitut

Handelsinstitutet tillkom på initiativ av Handelssocieteten (senare Handelsföreningen) i Göteborg och öppnades 30 januari 1826 med nio elever; Edward Dickson (inskrevs som första elev), Abraham Grönvall, Anders Lemer, Carl Gustaf Melin, Johan Aron Andrén, Carl Henrik Bergman, Johan Wilhelm Gradman, Axel von Reis (äldste son Läs mer …

Kvarteret Spruthuset

Kvarteret Spruthuset, Arkitektgatan-Södra Larmgatan-Magsinsgatan-Läroverksgatan är ett litet kvarter som i huvudsak upptas av huset som en gång var Göteborgs Handelsinstitut. I kvarteret har det också legat en bilverkstad och en porrbiograf, Pornorama. Dessutom ett mindre hus i nordvästra hörnet som använts som förråd av brandkåren, därav Läs mer …