Göteborgs Handelsinstitut

Handelsinstitutet tillkom på initiativ av Handelssocieteten (senare Handelsföreningen) i Göteborg och öppnades 30 januari 1826 med nio elever; Edward Dickson (inskrevs som första elev), Abraham Grönvall, Anders Lemer, Carl Gustaf Melin, Johan Aron Andrén, Carl Henrik Bergman, Johan Wilhelm Gradman, Axel von Reis (äldste son till Aron von Reis) och Carl Theodor Göök.

Verksamheten startade i en hyrd lägenhet om två rum och kök hos traktören Matthias Blom i hörnet av Södra Hamngatan och Östra Larmgatan, där Grand Hotel Haglund senare uppfördes. Köket användes som kemiskt laboratorium. Skolan förde därefter en ambulerande tillvaro. En tid höll den till på den Santessonska sockerbruksegendomen i Brunnsparken, senare Fürstenbergska palatset och Palace Hotel. En period hyrde institutet lokaler på Lilla Klädpressaregatan och senare på Kyrkogatan.

Under första verksamhetsåret inskrevs 37 elever, och under den första femårsperioden totalt 90 elever. Intagningsåldern varierade mellan 7 och 22 år. Undervisningen indelades i två avdelningar, Elementarklassen vilken eleven måste klara för att uppflyttas i Contorsklassen.

Årsavgiften till skolan var 100 riksdaler år 1857. Därutöver bidrog Göteborgs stad med 2 000 riksdaler årligen. Institutet erhöll statsunderstöd från och med 1894 och ställdes under Skolöverstyrelsens överinseende från 1918 varvid det bytte namn till Handelsgymnasium.

År 1923 bestod institutet av ett 2-årigt handelsgymnasium samt en 1-årig fackkurs för studenter. 1922-1923 hade institutet 7 ordinarie och 20 extra lärare. Elevantalet var 205, varav 28 kvinnor.

Den 11 januari 1882 fick skolan ett eget hus, avsett för 100 elever. Byggnaden ritades av arkitekten Adrian C. Peterson och uppfördes 1881. Den nya byggnaden låg vid Läroverksgatan, innanför vallgraven och i närheten av dagens Pedagogen. Byggnaden från 1881 inrymmer idag (år 2009) Gustaviskolan.

Efter några år blev huset på Läroverksgatan trångbott och den 29 april 1915 flyttade institutet till en ny byggnad vid Viktor Rydbergsgatan 9 nära Götaplatsen, ritad av Charles Lindholm och avsedd för 300 elever. Invigningen förrättades av finansminister Axel Vennersten, och kostnaden uppgick till cirka 435 000 kronor. Vid gymnasiereformen 1966 kommunaliserades skolan och ombildades till 3-årigt ekonomiskt gymnasium med namnet Levgrenska gymnasiet. Gymnasiet uppkallades efter Anders Georg Levgren (1788-1857) som aktivt deltog i starten av Handelsinstitutet. I slutet av 1970-talet slogs skolan ihop med Hvitfeldtska gymnasiet. Idag är byggnaden en del av Hvitfeldtska gymnasiet.

Text i huvudsak från Wikipedia.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.