Stig Gunne

Stig Elof Gunne, född den 4 november 1912 i Göteborg, död där den 4 mars 2013, var en svensk ämbetsman och politiker. Son till mantalskommissarie Erik Gunne och Anna Lindgren. I första äktenskapet gift med Sigbrit Nerdrum (1912-54) och i sitt andra äktenskap gift med Stina Wallerius (1912-95). Avlade examen vid Göteborgs handelsläroverk 1930. Han var därefter anställd vid Göteborgs Läs mer …

Stina Gunne

Annie Kristina (Stina) Magdalena Gunne, född Wallerius 29 juli 1912 i Vasa församling i Göteborg, död 14 juli 1995 i Göteborg, var en svensk politiker för Högerpartiet. Dotter till kontraktsprosten, filosofie doktor Adolf Wallerius och Anna Vineta Wallerius, född Fjellman. Hon gifte sig den 2 augusti 1958 i Göteborg med byråchefen Stig Gunne, son till Läs mer …

Sigurd Hansson

Johannes Sigurd Hansson, född 12 december1870 i Fleninge församling i Skåne län, död 31 december1942 i Västra Frölunda församling, var en svensk tidningsman. Han var son till lantbrukare Nils Hansson och Kerstin Nilsdotter. Hansson blev student i Helsingborg 1888, filosofie kandidat i Lund 1891, filosofie licentiat 1900 och filosofie doktor samma år på avhandlingen Den svenska kyrkomötesinstitutionen. Han var Lunds studentkårs vice ordförande 1899 och ordförande 1900. Han Läs mer …

August Åkesson

August Edvin Åkesson föddes 1889-10-30 i Malmö som son till Anders Åkesson och Karna Persdotter. Han dog 1938-06-17 i Göteborg. Från 1912 gift med Ester Laura Ottolina Olsson (1888-??). Handelstudier 1907-08. Expeditör på tidningen Arbetet 1909-18, chef för Malmö livsmedelsnämnds ransoneringsavdelning 1918, ekon. dir. för Läs mer …

Landala vattenreservoar

Landala vattenreservoar i kvarteret Oxeln i Brantdala byggdes 1871 på mark som i motsats till Landala då tillhörde Göteborg stad. Reservoaren som av dåtidens avbildare kallades för Vattenborgen var ett led i utbyggnaden av ett nytt vattenförsörjningssystem för Göteborg där Kallebäcks källa ersattes med Delsjön Läs mer …

Göteborgs Nya Elementarläroverk för flickor

Den 15 januari 1867 började Göteborgs Nya Elementarläroverk för flickor sin verksamhet med 52 elever, fördelade på tre klasser. Redan vid terminsslutet hade elevantalet ökat till 57. Lokal hade förhyrts i fastigheten Köpmansgatan 24. För att kunna börja på skolan krävdes att flickorna kunde läsa. Läs mer …

Sällskapet för bildande av småbarnsskolor

Sällskapet för bildande av småbarnsskolor i Göteborg konstituerade sig den 26 juli 1839 och började sin verksamhet med inrättandet av en småbarnsskola i en hyrd lokal, som kunde rymma 60 barn. Läs mer …

Eva Rodhes skola

Grundades som Praktiska Arbetsskolan i Göteborg av Eva Rodhe och Maya Nyman år 1881. De båda hade tidigare varit verksamma vid en flickskola i Uddevalla. Ursprungligen låg skolan på Viktoriagatan 7 i kvarteret Glasbjörken men flyttade 1887 till en ny lokal på Karl Gustavsgatan 1B Läs mer …

Edvard Herman Rodhe

Edvard Herman Rodhe, född 26 oktober 1845 i Everöd i Skåne, död 14 september 1932 i Göteborg, var en svensk präst och politiker. Rodhes föräldrar var kontraktsprosten Christian Wilhelm Rodhe och Cathrine Sophie Berling. Han gifte sig den 20 juni 1873 med Elisabeth Charlotta Bruhn (1852-1923), dotter till godsägaren Carl Gustaf Läs mer …