Skjutsinrättningen

För Göteborgs vidkommande hade inrättningen naturligtvis sin betydelse, men staden utvecklades ju och i början av 1800-talet blev intresset för våra kommunikationer livligare än någonsin förut. Så fann ju Göta kanalverk här i staden ett par av sina förnämsta finansiella stödjepelare uti kommerseråden B. H. Läs mer …

Kvarteren Bråvalla och Fyrisvallen

Kvarteret Bråvalla, Drottningtorget-Burggrevegatan-Åkareplatsen-Stampgatan och kvarteret Fyrisvallen, Åkareplatsen-Odinsgatan-Polhemsplatsen-Stampgatan, ligger där vallgraven runt Göteborg låg i den västligaste delen av stadsdelen Stampen. Först 1807 började stadsmuren rivas och vallgraven fyllas igen.1855 stod den nya Arbets- och försörjningsinrättningen klar i det som senar blev kvarteret Bråvalla öster om Läs mer …