Sven Ohlon

Sven Ohlon

Sven Johan Emanuel Ohlon, född 27 mars 1888 i Norrbyås, död 12 maj 1972 i Göteborg, var en svensk rektor och politiker. Son till lantbrukare Lars Johan Olsson och Augusta Svensson. Han gifte sig 28 december 1916 i Gävle med fil. lic. Sonja Roland (1893-1985), dotter till major Otto Sixten Svensson och Anna Mathilda Gabriella de Maré.

Bedrev läroverksstudier i Örebro och blev student som privatist i Karlstad 1907, filosofie magister i Uppsala 1910, fil. lic. 1913 samt filosofie doktor 1915 vid Uppsala universitet. Han gjorde ett provår vid Uppsala högre allmänna läroverk 1915, och därefter följde studieresor till Tyskland, England, Frankrike, Italien, Schweiz, Österrike, Tjeckoslovakien, Nederländerna, Danmark, Norge, Finland, USA och Israel. Ohlon var extra ordinarie lektor vid Örebro tekniska elementarskola vårterminen 1916, ordinarie lärare vid Göteborgs högre samskola 1916-18, adjunkt vid Göteborgs högre realläroverk 1918-19 och var lektor i matematik och fysik vid Hvitfeldtska högre allmänna läroverket 1919-1953 och var 1933-1953 även skolans rektor.

Han var styrelseledamot i Läromedelslärarnas riksförbund 1927-1947 och var 1929 förbundets vice ordförande.

Ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1931-1948, från 1947 som fullmäktiges andre vice ordförande. Han var också ledamot av styrelsen för uppfostringsanstalten för sinnesslöa barn på Stretered 1921-24, av styrelsen för Praktiska kommunala mellanskolan 1928-58, varav som vice ordförande 1935-58, av styrelsen för Fruntimmersföreningens flickskola 1928-38, av taxeringsnämnden i stadens 38:de distrikt som ordförande 1931-38, av styrelsen över gas- och elverken 1932-47, varav som kassaförvaltare 1940 och vice ordförande 1941-47, av styrelsen för Göteborgs högskola 1934-54, av stadskollegiet 1938-47 och av styrelsen för teaterfonden från 1953. Utöver det hade han flera uppdrag i olika kommunala beredningar. Han var även elektor vid val till riksdagens första kammare 1927-30 och 1935-37.

Han var riksdagsledamot i första kammaren 1947-1958 för Göteborgs stads valkrets. I riksdagen var han bland annat ledamot i statsutskottet 1949-1958, från 1957 som vice ordförande, av utrikesutskottet 1951-58 och av talmanskonferensen 1951-58. Var också folkpartiets gruppledare i första kammaren 1950-1958.

Han var statsrevisor 1958-59, ordförande i statens filmgranskningsråd 1954-60, ledamot av 1936 års studentexamenssakkunniga, 1943 års dyrortskommitté, 1945 års universitetsutredning, läroverkens kriskommitté 1949, ordförande av 1949 års filmkommitté och 1955 års atomenergiutredning samt ledamot av kommittéer inom Nordiska rådet.

Sven Ohlon var sekreterare i Fysiska sällskapet i Göteborg 1918-23 och dess ordförande 1925-26. Han var vice ordförande i Göteborgs läraresällskap 1919-20 och 1924-25 samt dess ordförande 1920-24, ledamot av Läroverkslärarnas riksförbunds deputeradeförsamling och dess styrelse 1927.

Var även kommissarie för den vetenskapliga avdelningen vid internationella fotografiutställningen i Göteborg 1929, ledamot av styrelsen för AB Vin- och Spritcentralen 1957-58, ledamot av Nordiska rådet 1953-55 och av styrelsen för riksdagsbiblioteket 1953-61.

Dessutom var han ledamot av styrelsen för Skattebetalarnas förening från 1952, ledamot av Liberala valmansföreningen i Göteborg från 1920, ordförande i Folkpartiets stadsfullmäktigegrupp 1943–48 och i Folkpartiets förstakammargrupp 1950–58. Ledamot av Göteborgs domkapitel 1919-54 och av styrelsen för Nordiska folkhögskolan i Kungälv från 1953.

Texten i huvudsak från Wikipedia.


Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.