Wikman & Stillström fyller 75 år

En av Göteborgs äldsta och mest ansedda firmor i speceribranschen, A.-B. Wickman & Stillström, kan den 16 april se tillbaka på en 75-årig verksamhet. Nämnda datum år 1848 öppnade nämligen handlanden Anders Nathanael Wickman och Ed. Stillström specerihandel i huset n:r 38 Kyrkogatan. Läs mer …

Utvecklingen av Göteborgs transoceana linjer

När man ser ovanstående karta, utvisande det stora antal transoceana linjer som numera förbinda Göteborg med så gott som varje mer framstående hamnplats i hela världen, förvånas man över huru otroligt snabb denna utveckling har varit. För mindre än tjugu år sedan hade vi icke Läs mer …

Sovjets röda flagga för första gången i Göteborgs hamn

”I dag på morgonen anlände från Stettin ryska sovjetångaren ’Revoluzya’ av Petrograd för att i frihamnen lasta 250 ton papper på hemorten. Ångaren är ett f.d. norskt fartyg byggt i Stavanger 1909 och redan före kriget sålt till Ryssland. Det tillhör ryska statens Östersjöflotta och lastar c:a 600 ton Läs mer …

Svensk te-export var viktig för den ekonomisk utvecklingen

Det var inte enbart den svenska marknaden som gjorde att det Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) tjänade så mycket pengar utan i huvudsak var det återexporten av te. Sveriges ekonomiska utveckling berodde till stor del på vidareexporten av varor, främst kinesiskt te, till andra europeiska länder. Detta enligt en forskningsartikel om Ostindiska kompaniets återexport. Läs mer …

Regalskeppet Riksäpplet

Riksäpplet var ett svenskt örlogsfartyg som sjösattes 1661 i Göteborg och färdigställdes 1663. Skeppet förliste utanför Dalarö den 5 juni 1676. Skeppet ritades och byggdes på Gamla varvet i Göteborg under ledning av den engelske skeppsbyggaren Francis Sheldon. Beställaren var kung Karl X Gustav som rekryterade skeppsbyggmästare i England i stället för, som tidigare i Läs mer …

Transfrukt

Transfrukt var ett företag som startades av den så kallade banankungen Folke Andersson. Han hade som ung arbetat för fruktimportföretaget Frans A Sandén i Göteborg och då bland annat rest till USA och Nederländerna i arbetet. Andersson var avlägset släkt med Sandén. Han flyttade till Läs mer …