Lilla Edets sågar

När staden Göteborg grundades fick staden sågarna (sågkvarnarna) samt slussarna vid Bergaström och Åkerström i Lilla Edet på arrende från staten. Göteborgs stad arrenderade i sin tur oftast ut sågarna till olika handelsmän såsom Peter Ekman och grosshandlare Koch i Fortsätt läsa Lilla Edets sågar

Advertisements

Gust. Holm & Co

Del 7 av 12 i serien Näringslivets utveckling 1859-1929Firman Gust. Holm & Co. grundades år 1878 av C. G. Holm. Verksamheten omfattade till en början försäljning av buteljglas i kommission, varefter rörelsen så småningom utvidgades att även driva speditions- och Fortsätt läsa Gust. Holm & Co

Adolf Bratt & Co

Del 2 av 12 i serien Näringslivets utveckling 1859-1929Firman Adolf Bratt & Co etablerades i april månad 1877, varvid det tillkännagavs, att dess verksamhet skulle omfatta agenturaffär och import av kol, cokes och järn. Dess grundläggare, generalkonsul Adolf Bratt, som ännu Fortsätt läsa Adolf Bratt & Co

Axel Stiberg & Co

Del 12 av 12 i serien Tobaksbolag

Del 12 av 12 i serien TobaksbolagFirman Axel Stiberg och Co startades 30 december 1854 av Axel Ludvig Stiberg (1830-73) för att bedriva detaljhandel med tobaksvaror som till stor del importerades. En butik öppnades vid Östra Hamngatan 36. Efter att Axel Ludvig Fortsätt läsa Axel Stiberg & Co

1790-talets stora redare

Del 3 av 3 i serien Redare på 1700-talet

Del 3 av 3 i serien Redare på 1700-taletPå 1790-talet fortsatte Ostindiska Kompaniet att var den största skeppsägaren i Göteborg. Även Christian Arfvidsson & Co fortsatte höra till de stora redarna. Även många andra av de stora skeppägarna på 1780-talet Fortsätt läsa 1790-talets stora redare

Niklas Björnberg som redare

Niklas Björnberg var en större skeppsägare i Göteborg från 1780-talet och framåt. Han var i likhet med de flesta skeppsägare och redare vid denna tid engagerad i sillhanteringen gemom ägandet av flera trankokerier som Stavsundsholmen på Tjörn, ett på Instön Fortsätt läsa Niklas Björnberg som redare

1780-talets stora redare

Del 2 av 3 i serien Redare på 1700-talet

Del 2 av 3 i serien Redare på 1700-taletPå 1780-talet liksom under större delan av 1700-talet var Ostindiska Kompaniet det största rederiföretaget. Därefter följde ett antal handelshus och handelsmän varav några var stora redare redan på 1760-talet som Christian Arfvidsson, Fortsätt läsa 1780-talets stora redare

Lars Kåhre & Co

Lars Kåhre & Co ägde sillsalterier och trankokerier längs med Bohuskusten som exempelvis Flyberget på Björkö, Rörtångens trankokeri och Lilla Lammholmens skärgårdsverk invid Älgön. Lars Kåhre var också en mindre delägare i Västindiska kompaniet. Den enda handlare i Göteborg som var Fortsätt läsa Lars Kåhre & Co

Christian Arfvidsson & Söner som redare

Från mitten av 1700-talet till 1700-talets slut var Christian Arfvidsson & Söner ett av de största rederiföretagen i Göteborg. Företaget var också under perioden innehavare av och delägare i flera sillsalterier. I början av 1780-talet ägde firman sillsalterier i Masthugget Fortsätt läsa Christian Arfvidsson & Söner som redare