En bok för nördar om Ostindiska kompaniet

På årets bokmässa ramlade jag över en rätt otrolig bok som dessutom är ofantlig nördig. Nämligen Sjöfarare och superkargörer – Människor i och omkring Svenska Ostindiska Compagnierna 1731-1813. Det är en bok fylld med kortfattade biografier av samtliga identifierade direktörer, delägare, landanställda tjänstemän, superkargörer, assistenter, skeppsskrivare, kaptener, styrmän, andra sjöbefäl, skeppspredikanter och fältskärer samt en hel del övriga sjöfarande.

Det är en bok på närmare 600 sidor sammanställd och skriven av Lars-Olof Lööf och redigerad av hans son Wilhelm Lööf. Det är en bok i bokserien Studier i Svenska Ostindiska Kompaniets historia. Alla de ingående volymerna är utgivna av Riksarkivet i Göteborg.

Det är ingen bok som ska läsas från pärm till pärm utan ett uppslagsverk som egentligen hade lämpat sig mycket bättre och varit me användbart som en wikipediasajt om Svenska Ostindiska Kompaniet. För den nördige historieintresserade göteborgaren är boken ett måste.