Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Jonsson, Sternhagen & Co

Del 8 av 21 i serien 1800-talets handelshus

Jonsson, Sternhagen & Co AB grundades 1872 av bl.a. Axel Jonsson d.ä. och Harald Sternhagen. Företaget var både en speditionsfirma och ett rederiföretag med fokus på export av trävaror men även som förmedlare av järn och stål på export. Redan vid mitten av 1880-talet var firman bland de största järnexportörerna i Göteborg.

1873 bildads Förnyade Ångfartygs AB Götha med Jonsson, Sternhagen & Co samt Aug. Carlson & Co som huvudintressenter. Styrelsen bestod av Harald Sternhagen, August Carlson och kaptenen J.F. Strömberg. Ledningen av Götha låg hos firman Jonsson, Sternhagen & Co.

Jonsson, Sternhagen & Co var också ägare av en tredjedel i Hisingstad AB som utvecklade och exploaterade Lundbyvass och det som idag kallas Kvillestaden.

Harald Sternhagen drog sig tillbaka både från familjefirman och Götha år 1908 och istället blev Fritz Sternhagen chef och när denne dog 1939 övertog Hakon Sternhagen ledningen av de två företagen. Folke Jonsson, son till Axel Jonsson d.ä. övertog faderns del i firman och var också han i firmans ledning. När han dog 1944 inköptes såväl Jonsson, Sternhagen & Co som Götha av Adolf Bratt & Co.

1957 köptes Jonsson, Sternhagen & Co tillbaks av William Jonsson, sonson till Axel Jonsson d.ä.

Serienavigation<< Firma Carl MeyerL.G. Bratt & Co >>
Advertisements

5 Responses to Jonsson, Sternhagen & Co

  1. […] för Belgien från 1931, konsul från 1912. Delägare i Jonsson, Sternhagen & Co från 1902. Verkst. dir. och styrelseordförande Förnyade Ångfartygs AB Götha […]

  2. […] Jonsson och andra anställda. Bl.a. med hjälp av detta kapital kunde Jonsson sedan starta firman Jonsson, Sternhagen & Co AB ihop med Harald Sternhagen år […]

  3. […] Jonsson, Sternhagen & Co | Det gamla Göteborg skriver: 2017/01/14 kl. 05:22 […]

  4. […] ligger Där lagrades och lastades malmen om till oceangående fartyg som i allmänhet var från Sternhagens rederiverksamhet. På området fanns kajer, kontor, lagerbyggnader, bostäder med […]

Kommentera