August Th. Carlson

August Th. Carlson

August Th. Carlson

August Theodor Carlson (1834-1908) grundade 1861 en firma för import av kol och koks. Snart blev Gustaf Kollberg hans kompanjon i firman som fick namnet Aug. Carlson & Co. Firman var länge den största importören av stenkol med konkurrens i huvudsak från Adolf Bratt & Co samt Wilson & Co. August Carlson var gift med Hilma Weijdling (1851-1954). Hennes bror Hjalmar C:son Weijdling (1856?1924), gift med Kerstin Lamm (1868?1970), var grosshandlare men också konstnär. Han var verksam i firma Gegerfelt & Weijdling samt ägare av Gårda ris- och stärkelsefabrik. Systern Engel Weijdling (1853-1926) var gift med Harald von Gegerfelt (1848-1941), son till Victor von Gegerfelt.

För kolimporten startade August Carlson också Ångfartygs AB Svithiod år 1870. Detta bolag växte och blev allt större fram till att det år 1916 köptes upp av Rederi AB Svenska Lloyd. Till en början var August Carlson chef i Svithiod men vid hans död blev kompanjonen Gustaf Kollberg chef. Han efterträddes i sin tur av Folke C:son Weijdling, son till August Carlson, år 1912.

Från 1873 var August Carlson också delägare i Förnyade Ångfartygs AB Götha som för övrigt hade Harald Sternhagen, L.G. Bratt och J.F. Strömberg som delägare. Harald Sternhagen var en av delägarna i handelsfirman Jonsson, Sternhagen & Co. L.G. Bratt ägde en av Göteborgs största järnexportfirmor och J.F. Strömberg var starkt engagerad i segelfartygsrederiet Örnen. Harald Sternhagen var från starten chef för Götha, 1908 efterträddes han av sonen Fritz Sternhagen och när denne dog 1939 blev hans son Harald Sternhagen chef. 1944 slogs Ångfartygs AB Götha ihop med Adolf Bratt & Co.

Förutom rederier var August Carlson också med bland initiativtagarna till att starta Bergslagernas Järnvägar (BJ) såväl som Västergötland-Göteborgs Järnvägs AB (VGJ). Han var tillsammans med August Leffler (Ångfartygs AB Thule med flera bolag) och Adolph Meyer (Svenska Lloyd) också en av initiativtagarna till försäkringsbolaget Sveriges Ångfartygs Assuransförening.

Var dessutom medlem och ordförande i handelsfullmäktige, i handels- och sjöfartsnämnden, stadsfullmäktige 1885-1904, ledamot i sjömanshusdirektionen, Göteborgs stads isbrytare, Gymnastik- och Exercishuset, Göteborgs museum, Göteborgs navigationsskola. Han var också med och bildade Göteborgs Frivilliga Skarpskytteförening där han avancerade till kompanichef. Som om det inte var nog var han dessutom mångårig medlem och kansler i Frimurarorden, riddare och kommendör av Kungliga Vasaorden och han erhöll även Nordstjärnan och Carl XII:s orden.

Lät 1886-1887 uppföra det hus som idag kallas Odd Fellows-huset som privatbostad. Arkitekt var Franz Louis Enders och byggmästare var Joachim Dähn och Julius Eduard Leo. Carlson köpte ursprungligen två tomter, men den andra tomten sålde han till S.A. Hedlund som där lät bygga det hus som idag kallas Tomtehuset.

Efter att August Carlsons fru Hilma Julia Carlson (f. Weijdling) avled 1934 såldes huset till Odd Fellows år 1935.