Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Fritz Sternhagen

Född 6 aug. 1875 i Släp, Hallands län som son till Harald Sternhagen och Hildegard Kjellberg. Dog 1939. Gift med Eleonora Henrietta (Ella) Wilkens (1878-1963). De hade barnen Hakon Sternhagen, Greta Sternhagen (gift Sverliac), Else Sternhagen (gift Ekman) och Inga Sternhagen (gift Lagerwall)

Generalkonsul för Belgien från 1931, konsul från 1912. Delägare i Jonsson, Sternhagen & Co från 1902. Verkst. dir. och styrelseordförande Förnyade Ångfartygs AB Götha från 1908.

Ordf. i navigationsskolan, handels- & sjöfartsnämnden och Sjömanshemmet, v. ordf. i Sveriges Allmänna Sjöförsäkringsförening,
Sjömanssällskapet och Sveriges Ångfartygs Assuransförening, kassör i hamnstyrelsen. Vald som ledamot stadsfullmäktige 1915—18 med mera.

Han och hans fru lät uppföra Ågrenska villan i Lorensbergs villastad.

Advertisements

2 Responses to Fritz Sternhagen

  1. […] 1918 i Göteborg, dotter till grosshandlare Carl Kjellberg och Ingeborg Arnoldson. Gemensamma barn; Fritz Sternhagen (1875-1939), Axel Sternhagen (1876-1911), Ingeborg Sternhagen (1877-1952, gift med Gilbert […]

  2. […] villan uppfördes 1916 efter Ernst Torulfs ritningar som bostad för skeppsredaren Fritz Sternhagen och hans […]

Kommentera