Folke Jonsson

Folke Jonsson föddes 19 maj 1886 i Göteborg och dog 1961 i Släps församling i Halland. Son till Axel Jonsson d.ä. och Ragnhild Lundgren. Från 1909 gift med Olga Dawson (1890-1978). De fick totalt 9 barn.

Två av döttrarna var Anita Jonsson (1910-2002) som var gift med Sven Hansson (1902-70, son till Elof Hansson) och Mary Jonsson (1913-2000), gift med Gunnar Laurenius (1912-2003) i hans första äktenskap.

Studerade vid Göteborgs handelsinstitut 1903—04. Praktiserade i England och Frankrike. Delägare i firma Jonsson, Sternhagen & Co från 1914. Styrelseledamot i Förnyade Ångfartygs AB Götha, Bark & Warburgs Förnyade AB, Strömman & Larsson Nya AB och AB Emil Nilsson. Kassaförvaltare i Göteborgs jaktsällskap och jaktvårdsförening. Generalkonsul för Bulgarien från 1934.