Lazarus om Bengt Erland Dahlgren

Dahlgren föddes år 1809 vid Taberg, Nordmarks socken i Värmland. Fadern var disponent för därvarande grufvor, men inköpte sedan af Erik Gustaf Geijer och dennes syskon det bekanta Ransäters bruk. Bengt Dahlgren, den äldste af tretton, alla sedan till mogen ålder komna syskon, sattes i Karlstads Läs mer …

James Christie – Olof Wijk

Olof Wijk d.ä. (1786-1856) grundade sin firma år 1807 genom efter att övertagit James (i vissa källor John) Christies verksamhet år 1805, ett år innan denne dog. Detta var precis i inledningen till den gyllene perioden för Göteborgs handel. Denna framgångsrika tid för Göteborgs handel Läs mer …

Keiller – Götaverken

Alexander Keiller (1804-1874) startade 1825 tillsammans med William Gibson firman Gibson & Keiller som från 1826 drev ett lin- och hampspinneri i Göteborg. Företaget flyttade år 1832 till Jonsered och blev så småningom Jonsereds fabriker. Alexander Keiller lämnade dock firman 1839. Både William Gibson och Läs mer …