Lazarus om Bengt Erland Dahlgren

Dahlgren föddes år 1809 vid Taberg, Nordmarks socken i Värmland. Fadern var disponent för därvarande grufvor, men inköpte sedan af Erik Gustaf Geijer och dennes syskon det bekanta Ransäters bruk. Bengt Dahlgren, den äldste af tretton, alla sedan till mogen ålder komna syskon, sattes i Karlstads Läs mer …