Släkten Mellgren

Släkten Mellgren härstammar från halvbröderna Anders Mellgren (1764—1815), hökeri-handlare i Uddevalla, och Johan Mellgren (1773 — 1824), handelsman i Marstrand och senare lantbrukare på Kvillebäcken, Lundby, Göteborg. De var söner till Sara Nilsdotter (1729-1801) i hennes äktenskap med Jan Ersson (d 1764, 50 år gammal) respektive Olof Andersson (troligen 1742-1813), båda skattebönder i Mellangården, Södra Ny, Värmland.

Johan Mellgren var far till medaljgravören Carl Magnus Mellgren (1806— 86). Efter studier vid FrKA gick M i lära hos myntgravören L P Lundgren. 1834—38 utgav han en serie medaljer över kända svenskar som C M Bellman, E Tegnér, E G Geijer. Han utförde också minnespenningar åt Svenska Akademin samt den medalj som slogs till akademins 50-årsjubileum. 1838 flyttade han till Hofors, där han också var verksam som skulptör.

Anders Mellgren var för sin del far till Eric Mellgren (1799-1848), som fick burskap som handlande i Gbg 1823 och tre år senare igångsatte snustillverkning i mindre skala. Han var gift med Anna Maria Pettersson.

Rörelsen övertogs 1850 av sonen Johan August Mellgren (1829—77) under firmanamn Eric Mellgrens snus- & tobaksfabrik. August Mellgren lät installera en ångmaskin 1863 och utökade produktionen avsevärt. Han innehade flera kommunala förtroendeuppdrag, bl a som ledamot av stadsfullmäktige 1869—72.

Efter August Mellgrens död övertogs firmans ledning av hans änka, född Hulda Hansson. Från 1893 var sönerna, e.o. hovrättsnotarien Erik Mellgren (1861 — 1941) och sedermera franske konsuln i Göteborg Anders Mellgren (1866-1933), meddelägare. Företaget expanderade ytterligare och var vid sekelskiftet den näst största tobaksfabriken i Göteborg med en årsproduktion på 501 tkr. Firman uppgick 1913 i AB Förenade sv tobaksfabriker (från 1915 ab Sv tobaksmonopolet).

Erik Mellgren var ledamot av styrelsen för AB Svenska Tobaksmonopolet 1914—18 och innehade ett stort antal förtroendeuppdrag i hemstaden bl a som ledamot av folkskolestyrelsen 1896— 1911 (ordf 1905-11) och av stadsfullmäktige 1905—30, v ordf i Göteborgs orkesterförening 1908—34 och ledamot av drätselkammaren 1909—13 och av dess andra avdelning 1918-28. Han var förlikningsman i arbetstvister inom västra distriktet 1920 — 26, ledamot av styrelsen for Handelshögskolan i Gbg 1921 — 35, överförmyndare 1924—32 och inspektor för Filip Holmqvists handelsinstitut.

En yngre bror till August Mellgren var Eric Mellgren (1838—98) som först var verksam i broderns firma som föreståndare för butiken. Tillsammans med sin son Carl Mellgren (1866—1937) grundade han 1894 tobaksfirman Eric Mellgren & Son i Göteborg, 1897 ombildad till aktiebolag med Carl Mellgren som disponent. Firman konkurrerade aktivt med det gamla familjeföretaget och blev vid sekelskiftet den största tobaksfabriken i Gbg med en årsproduktion på 522 tkr 1900 och 897 tkr 1910. Även detta företag uppgick i AB Förenade Sv. tobaksfabriker år 1913.

Son till konsuln Anders Mellgren var Jan Anders Mellgren (1911-81) som blev med lic vid UU 1939, med dr 1945, prof i allmän patologi och patologisk anatomi vid LU 1948—52 och prof i patologi vid medicinska högskolan i Gbg (från 1954 GU) 1952-77. Jan Mellgrens forskning omfattade två huvudområden: endokrin patologi och experimentell cancerforskning. Hans avhandling 1945 och fortsatta studier under 1950-talet behandlade hypofys-binju-resystemet, medan han senare främst kom att ägna sig åt tumörcellskinetik (cancercellernas tillväxt) och metastasering (spridning från modertumören till olika organ i kroppen), en forskning vars resultat väckte internationell uppmärksamhet. Han blev LFS 1950 och LVVS 1959, deltog i grundandet av European Society of Pathology och initierade anslutning av Sv. patologforening till International Academy of Pathology.

Ytterligare en bror till August Mellgren var Frans Leopold Mellgren (1837-91). Han var gift med Berta Theresia Sörqvist och hade bland annat sonen Gunnar Mellberg (1872-1929) som var en välkänd ingenjör och båtkonstruktör

Texten delvis från SBL.

3 svar på ”Släkten Mellgren”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.