Släkten Mellgren

Släkten Mellgren härstammar från halvbröderna Anders Mellgren (1764—1815), hökeri-handlare i Uddevalla, och Johan Mellgren (1773 — 1824), handelsman i Marstrand och senare lantbrukare på Kvillebäcken, Lundby, Göteborg. De var söner till Sara Nilsdotter (1729-1801) i hennes äktenskap med Jan Ersson (d 1764, 50 år gammal) respektive Läs mer …

Eric Mellgren & Son

Den 2 januari 1894 grundades tobaksfirman Eric Mellgren & Son av Eric Mellgren (1838—98) och sonen Carl Mellgren (1866—1937). Redan den 26 juli 1897 ombildades företaget till aktiebolag med ett kapital om 200 000 kr. 1898 höjdes aktiekapitalet till 350 000 kr. I styrelsen fanns Läs mer …