Gunnar Mellgren

Gunnar Emanuel Mellgren föddes 1872-11-14 i Göteborg och dog 1929-03-03 i Tidaholm. Son till Frans Leopold Mellgren (1837-91) och Berta Theresia Sörqvist (1838-1912). Han var ingenjör och arbetade bland annat på Göteborgs mekaniska verkstad och senare som disponent för Tändsticksbolaget Vulcan i Tidaholm. Hans hobby var att Läs mer …

Släkten Mellgren

Släkten Mellgren härstammar från halvbröderna Anders Mellgren (1764—1815), hökeri-handlare i Uddevalla, och Johan Mellgren (1773 — 1824), handelsman i Marstrand och senare lantbrukare på Kvillebäcken, Lundby, Göteborg. De var söner till Sara Nilsdotter (1729-1801) i hennes äktenskap med Jan Ersson (d 1764, 50 år gammal) respektive Läs mer …

Eric Mellgren & Son

Den 2 januari 1894 grundades tobaksfirman Eric Mellgren & Son av Eric Mellgren (1838—98) och sonen Carl Mellgren (1866—1937). Redan den 26 juli 1897 ombildades företaget till aktiebolag med ett kapital om 200 000 kr. 1898 höjdes aktiekapitalet till 350 000 kr. I styrelsen fanns Läs mer …

Eric Mellgrens Snus och Tobaksfabrik

Den 26 maj 1826 erhöll handlanden Eric Mellgren (1799-1848) hallrättens tillstånd att tillverka snus: ”Hall Rätten lät sig förekomma Handlanden Eric Mellgrens ansökning att härstädes få idka Snusfabrik; och fann Hallrätten i förmåga af Högloff. Kongl. Commerce Collegii kungörelser under d. 7 Nov. 1766 och Läs mer …