Släkten Mellgren

Släkten Mellgren härstammar från halvbröderna Anders Mellgren (1764—1815), hökeri-handlare i Uddevalla, och Johan Mellgren (1773 — 1824), handelsman i Marstrand och senare lantbrukare på Kvillebäcken, Lundby, Göteborg. De var söner till Sara Nilsdotter (1729-1801) i hennes äktenskap med Jan Ersson (d 1764, 50 år gammal) respektive Läs mer …

Eric Mellgrens Snus och Tobaksfabrik

Den 26 maj 1826 erhöll handlanden Eric Mellgren (1799-1848) hallrättens tillstånd att tillverka snus: ”Hall Rätten lät sig förekomma Handlanden Eric Mellgrens ansökning att härstädes få idka Snusfabrik; och fann Hallrätten i förmåga af Högloff. Kongl. Commerce Collegii kungörelser under d. 7 Nov. 1766 och Läs mer …