Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Eric Mellgren & Son

Del 5 av 11 i serien Tobaksbolag

Den 2 januari 1894 grundades tobaksfirman Eric Mellgren & Son av Eric Mellgren (1838—98) och sonen Carl Mellgren (1866—1937). Redan den 26 juli 1897 ombildades företaget till aktiebolag med ett kapital om 200 000 kr.

1898 höjdes aktiekapitalet till 350 000 kr. I styrelsen fanns Olof Magnus Fredrik Corin (f. 1839), Gustaf Axel Örnberg (f. 1848) och suppleanterna Richard Gobden Malmsten och Eric Mellgren.

Richard Malmsten avled 1909 och han och Eric Mellgren ersattes av Gustaf Kling och Magnus Sjöberg. Olof Corin avgick 1909 och ersattes av Magnus Efraim Mellgren (d. 1941). Magnus Mellgren var kassör och kusin till Carl Mellgren som avancerat till disponent.

Eric Mellgren & Son var under en tid Göteborgs största tobaksfabrik. Fabriken som numera är riven låg vid Östra Hamngatan 4. Företaget hade försäljningsbod i fabriken samt vid Kungstorget 8 (alldeles nära släktingarnas Eric Mellgrens Snus- och Tobaksfabrik och detta företags tobaksbod vid Vallgatan 40) och Stora Badstugatan 36.

Östra Hamngatan 4

Östra Hamngatan 4

Enligt uppgift från tobaksarbetaren Karl Hilarius Sjögren (f.1889) som arbetade vid Mellgren & Son sedan 1905 hade företaget 8 tobaksaffärer.

Dessa låg 1912 vid:
Carl Gustafsgatan 55
Kungsgatan 1
Karl Johansgatan 61
Masthuggstorget 2
Olskroksgatan 9
Salutorget 8
Skanstorget 6
Östra Hamngatan 4

1914 hade företaget ett nederlag (lager) vid Brunnsgränd 4 i Stockholm ,tel: 1097 Den 1 januari 1913 uppgick Mellgren & Son i det nybildade Förenade Svenska Tobaksfabriker.

Tobaksaffärerna avvecklades men åtminstone en fortsatte under många år under namn Mellgren & Son. 1940 låg den kvar vid Kungstorget 8 men under namnet A.E. Wallins tobakshandel. Kring 1960 låg den vid Karl Gustavsgatan 55 i Landala och ägdes då av Henry Magnusson.

Serienavigation<< Eric Mellgrens Snus och TobaksfabrikJ.A.Gradmans tobaksfabrik >>
Advertisements

2 Responses to Eric Mellgren & Son

  1. […] < Föregående post | […]

Kommentera