Eric Mellgrens Snus och Tobaksfabrik

Del 4 av 12 i serien Tobaksbolag

Den 26 maj 1826 erhöll handlanden Eric Mellgren (1799-1848) hallrättens tillstånd att tillverka snus:

”Hall Rätten lät sig förekomma Handlanden Eric Mellgrens ansökning att härstädes få idka Snusfabrik; och fann Hallrätten i förmåga af Högloff. Kongl. Commerce Collegii kungörelser under d. 7 Nov. 1766 och 18:de Junii 1767 skäligt denna ansökning bifalla, så att Mellgren må här i Staden tillverka allehanda Snus, emot erläggande af de afgifter, som, författningarne likmätigt, för dylik rörelse ega rum; skolande Utdrag af Protokollet häröfwer meddelas Mellgren och Stämpel Mästaren Almqvist”.

Själv firman grundades dock redan 1823 som en kolonialvarufirma. Tobaksfabrikationen var till en början blygsam och tog fart först under Johan August Mellgrens (1829-77) tid som ledare för fabriken. Han övertog rörelsen efter faderns död 1848. Han drev den tillsammans med  A. Jönsson och deras tillstånd från magistraten är daterat 5 april 1850. Jönssons inhopp berodde förmodlingen på Johan August Mellgrens ringa ålder vid övertagandet. A. Jönsson lämnade bolaget 1856 och därefter var J August Mellgren ensam innehavare. Han beviljades 1863 att få anbringa en ångmaskin i sin snusfabrik som låg i 1:a roten 80.

August Mellgren avled 1877 och i maj 1878 övertogs företaget av änkan Hulda som drev den tillsammans med svågrarna Erik och Anders Mellgren, Erik förestod butiken och Anders skötte fabriken men avled i början av 1890-talet.
Från 1893 var sönerna, e.o. hovrättsnotarien Olof Erik August Mellgren (1861-1941) och sedermera franske konsuln i Göteborg Anders Waldemar Mellgren (1866-1933), meddelägare. 1895 var tillverkningsvärdet 320 955 kr.

En yngre bror till August M var Eric Mellgren (1838—98) som först var verksam i broderns firma som föreståndare för butiken. Tillsammans med sin son Carl Mellgren (1866—1937) grundade han 1894 tobaksfirman Eric Mellgren & Son i Gbg, 1897 ombildad till aktiebolag med Carl Mellgren som disponent. Firman konkurrerade aktivt med det gamla familjeföretaget och blev vid sekelskiftet den största tobaksfabriken i Gbg med en årsproduktion på 522 tkr 1900 och 897 tkr 1910.

Den 7 januari 1900 avgick Hulda Mellgren ur familjefirman. 1902 tillverkades 150 000 kg snus och C:a 75 ooo kg spinn- och presstobak. Arbetsstyrkan vid den tiden var 100 arbetare, både fullvuxna och minderåriga.

Medeltal arbetare vid Eric Mellgrens fabrik grupperat på decennier:

1820 1
1830 1
1840 4
1850 13
1860 33
1870 60
1880 81
1890 90
1900 89
1910 74

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker (se mer under det firmanamnet). Företaget hade då funnits i 87 år.

Fabriken låg vid Vallgatan 40 och finns fortfarande kvar som byggnad och med en målning av den gamla tobaksfabriken i entrén. Filial fanns vid Kungstorget 7.

Efter monopolets införande övertog Axel Erik Johnson, som arbetat på tobaksfirman, affären på Vallgatan 40 och grossiströrelsen som flyttades till Vallgatan 38. Affären drevs av familjen Johnson, senast Arne Erik Johnson till 1 juli 1976 som överlät den till Bengt Kjellqvist.

Vallgatan 40 år 1934
Vallgatan 40 år 1934. Bild: Otto Thulin. Public Domain

Fastigheten på Vallgatan 40 såldes 1916 till handlanden August Mellqvist som flyttade in firman Emil Ellner & Co. Därigenom blev den gamla tobaksfabriken fylld med specerier, frön utsäden och gödningsämnen. Idag används byggnaden av en HM-butik.

2012 ombildades bolaget till AB Mellgrens Snus & Tobaksfabrikater med varumärkena Mellgren’s Fine Tobacco and Great People Since 1823. Idag har företaget en stor tobaksbutik på Mölndalsvägen 3 i Getebergsäng. Ägare är Hans-Ove Persson och Stig Persson.

Serienavigation<< Fiedler & LundgrenEric Mellgren & Son >>
Advertisements

2 svar till “Eric Mellgrens Snus och Tobaksfabrik”

  1. Pingback: Eric Mellgren & Son | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Släkten Mellgren | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.