Holtermanska sjukhuset

Holtermanska sjukhuset var ett sjukhus för veneriskt sjuka i 14:e kvarteret Gåsen i stadsdelen Landala i Göteborg. Det var beläget vid dåvarande Änggårdsgatan, vilket 1923 ändrades till Holtermansgatan. Holtermanska sjukhuset började byggas 1891, blev klart 1893 och godkändes i Göteborgs stadsfullmäktige 1894. Donatorn Johan Peter Holterman (1757–1793) tillhörde en välbärgad köpmannafamilj, som Fortsätt läsa Holtermanska sjukhuset

Advertisements

Kvarteret Platanen och kvarteret Cypressen

Kvarteret Platanen, Aschebergsgatan-Kapellgatan-Molinsgatan-Grevegatan (Landalaskolan), ligger i den del av Vasastaden som förr tiden kallast Brantdala. Det finns bara en end byggnad i kvarteret, Landalaskolan, som byggdes 1892 efter att Landala inkorporerats i Göteborg år 1883. Skolan ligger alltså inte i Fortsätt läsa Kvarteret Platanen och kvarteret Cypressen

Kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet

Kvarteret Oxeln, Viktoriagatan-Föreningsgatan-Karl Gustavsgatan-Svarvaregatan-Landalatorget-Vattenreservoaren, ligger i den del av Vasastaden som en gång i tiden kallades Brantdala. Mellan kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet finns ingen gata. Kvarteret Päronträdet (Brantdala), Viktoriagatan-Vattenreservoaren-Landalatorget-Malmstensgatan omfattar ett område som ursprungligen låg utanför stadsgränsen, dvs i Fortsätt läsa Kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet

Landala vattenreservoar

Landala vattenreservoar i kvarteret Oxeln i Brantdala byggdes 1871 på mark som i motsats till Landala då tillhörde Göteborg stad. Reservoaren som av dåtidens avbildare kallades för Vattenborgen var ett led i utbyggnaden av ett nytt vattenförsörjningssystem för Göteborg där Fortsätt läsa Landala vattenreservoar

Landala egnahem

Det var paraplyfabrikanten och tobakshandlaren Geron Olsson, ordförande i Göteborgs egnahemsförening, som gav impulsen till stadens styrande att anlägga ett egnahemsområde uppe på Landalas bergsplatå. År 1900 föreslog grosshandlaren J. A. Hertz att egnahem för mindre bemedlade skulle byggas i Fortsätt läsa Landala egnahem

Landala (kåkstaden)

Landala var ursprungligen en gård utanför Göteborgs stadsgräns på 1800-talet på marker som låg under adelsgården (frälsegården) Krokslätt Nordgården i Örgryte socken. Namnet Landala kommer sannolikt av namnet på en av gårdens ägare, kopparslagaren Bengt Landin som ägde Nordgården på Fortsätt läsa Landala (kåkstaden)

En guide till Göteborgs stadsdelar – Landala och Johanneberg

Landala var ursprungligen en gård utanför Göteborgs stadsgräns på 1800-talet på marker som låg under adelsgården (frälsegården) Krokslätt Nordgården i Örgryte socken. Namnet Landala kommer sannolikt av namnet på en av gårdens ägare, kopparslagaren Bengt Landin. Vid mitten av 1800-talet Fortsätt läsa En guide till Göteborgs stadsdelar – Landala och Johanneberg