Landala (kåkstaden)

Landala var ursprungligen en gård utanför Göteborgs stadsgräns på 1800-talet på marker som låg under adelsgården (frälsegården) Krokslätt Nordgården i Örgryte socken. Namnet Landala kommer sannolikt av namnet på en av gårdens ägare, kopparslagaren Bengt Landin som ägde Nordgården … Läs mer

Gibraltar

Gibraltar är en herrgård i Göteborg som ursprungligen låg på den kulle där Chalmers bibliotek idag finns. Gården var en avstyckning från Krokslätt Kongegården någon gång på 1700-talet. I början av 1800-talet ägdes Gibraltar som då låg utanför Göteborgs stad i Örgryte socken av … Läs mer