Anders Malmsten

Anders Malmsten föddes som Anders Månsson i Östad (Alingsås), Älvsborgs län, den 15 februari 1834 och dog 6 december 1882 på Styrsö. Son till Måns Andersson och Johanna Persdotter. Fortsätt läsa Anders Malmsten

Advertisements

Kvarteret Platanen och kvarteret Cypressen

Kvarteret Platanen, Aschebergsgatan-Kapellgatan-Molinsgatan-Grevegatan (Landalaskolan), ligger i den del av Vasastaden som förr tiden kallast Brantdala. Det finns bara en end byggnad i kvarteret, Landalaskolan, som byggdes 1892 efter att Landala inkorporerats i Göteborg år 1883. Skolan ligger alltså inte i Fortsätt läsa Kvarteret Platanen och kvarteret Cypressen

Kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet

Kvarteret Oxeln, Viktoriagatan-Föreningsgatan-Karl Gustavsgatan-Svarvaregatan-Landalatorget-Vattenreservoaren, ligger i den del av Vasastaden som en gång i tiden kallades Brantdala. Mellan kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet finns ingen gata. Kvarteret Päronträdet (Brantdala), Viktoriagatan-Vattenreservoaren-Landalatorget-Malmstensgatan omfattar ett område som ursprungligen låg utanför stadsgränsen, dvs i Fortsätt läsa Kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet

Landala vattenreservoar

Landala vattenreservoar i kvarteret Oxeln i Brantdala byggdes 1871 på mark som i motsats till Landala då tillhörde Göteborg stad. Reservoaren som av dåtidens avbildare kallades för Vattenborgen var ett led i utbyggnaden av ett nytt vattenförsörjningssystem för Göteborg där Fortsätt läsa Landala vattenreservoar

Landala egnahem

Del 7 av 14 i serien Villastäderna

Del 7 av 14 i serien VillastädernaDet var paraplyfabrikanten och tobakshandlaren Geron Olsson, ordförande i Göteborgs egnahemsförening, som gav impulsen till stadens styrande att anlägga ett egnahemsområde uppe på Landalas bergsplatå. År 1900 föreslog grosshandlaren J. A. Hertz att egnahem Fortsätt läsa Landala egnahem

Landala (kåkstaden)

Del 6 av 23 i serien Kåkstäder

Del 6 av 23 i serien KåkstäderLandala var ursprungligen en gård utanför Göteborgs stadsgräns på 1800-talet på marker som låg under adelsgården (frälsegården) Krokslätt Nordgården i Örgryte socken. Namnet Landala kommer sannolikt av namnet på en av gårdens ägare, kopparslagaren Fortsätt läsa Landala (kåkstaden)

En guide till Göteborgs stadsdelar – Landala och Johanneberg

Landala var ursprungligen en gård utanför Göteborgs stadsgräns på 1800-talet på marker som låg under adelsgården (frälsegården) Krokslätt Nordgården i Örgryte socken. Namnet Landala kommer sannolikt av namnet på en av gårdens ägare, kopparslagaren Bengt Landin. Vid mitten av 1800-talet Fortsätt läsa En guide till Göteborgs stadsdelar – Landala och Johanneberg