Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Andromeda

Kapare som i september 1711 anmäldes som utrustad av Johan Utfall, Samuel Bornander, Christian Gathe, Wilhelm Utfall, Peter Utfall, Abraham Bruhn och Peter Wennerstierna. Utrustningen lånades av flottan mot en revers utställd av delägarna.

Befälhavare ombord var år 1711 Erik Brinck, året efter var Peter Utfall befälhavare, 1714-15 Erik Brinck igen följd av Gunnar Rijsberg och Matthias Wood år 1716 samt Matthias Scheel och Erik Brinck 1717. Uppbringades sistnämnda år av annat lands flotta.

Advertisements

6 Responses to Andromeda

  1. […] var kaparredare och kaparkapten med intressen i flera kaparfartyg. Han var kapten på kaparen Andromeda 1711, 1714-15 och 1717. 1712 var han befälhavare på kaparhuckerten Svensk Lösen och 174 på Le […]

  2. […] var från 1711 delägare i kaparfartygen Andromeda och Svenska Vapnet. I Andromeda var även hans två bröder Peter Utfall och Johan Utfall delägare […]

  3. […] i handelsflottan 1702-04 och i fransk örlogstjänst 1704-09. Han nämns som kaparkapten på Andromeda år 1712 i vilken han också var delägare tillsammans med bröderna Johan Utfall och Wilhelm […]

  4. […] 1720. På krigsskeppen Verden 1712 och Enigheten 1715. År 1716 var han befäl på kaparfartyget Andromeda och 1718 på kaparhuckerten La […]

  5. […] 1715- Amazone, Andromeda, 1711-17 Anna Margaretha, […]

Kommentera