Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

7 Responses to Ostindiska Kompaniet – första oktrojen 1731- 46

  1. […] Firman började importera te 1835. Att de skulle ha övertagit den verksamhet som Ostindiska kompaniet bedrivit som påstås på bland annat Wikipedia är bara ett påhitt som […]

  2. […] köpte Magnus Lagerström (1691-1759), sekreterare och direktör i Ostindiska kompaniet, gården som nu bytte namn till Claraberg efter hans fru, Clara Olbers (1713-1778), som var dotter […]

  3. […] 1731 blev han sekreterare vid Ostindiska kompaniet i Göteborg. Han blev därigenom förmögen och köpte så småningom flera lantegendomar, däribland Clareberg […]

  4. […] andra oktrojen hade i likhet med den första oktrojen ingen fast fond vid starten. Varje fartyg och expedition fick finansieras var för sig och hade […]

  5. […] Ostindiska Kompaniet – första oktrojen 1731- 46 […]

  6. […] första oktrojen som existerade 1731-1748 (de sista fartygen kom hem 1748) så seglade Friedericus Rex […]

  7. […] grundade Svenska Ostindiska Kompaniet var Henrik König (1686-1736). Han var den som formellt fick den första oktrojen för Svenska Ostindiska Kompaniet via sin firma Henrik König & Co, men de verkliga grundarna var Niclas Sahlgren, Colin Campbell […]

Kommentera