Utfall – pirater och direktörer

Familjen Utfall stammar från Christian Jacobsson (-1673), rektor för Kungälvs skola och kyrkoherde i Hjärtums pastorat från 1661. Hans son Jacob Utfall (1649-1709) blev handelsman och bankkomissarie i Göteborg. Jacob Utfall var delägare i en rad fartyg och fartygslaster. Från början var han hattmakare men 1693 blev han rådman och bankkomissarie.

Jacob Utfall var gift med Maria Kuyhl, syster till Johan Kuyhl, adlad Kuylenstierna år 1693. Deras dotter Helena Catharina Utfall (1689-1730) var i sitt första äktenskap gift med kaparen och sjöbefälet i flottan, Christian Gathenhielm (1682-1722), bror till den mer kände kaparen Lars Gathenhielm (1689-1718). I sitt andra gifte var hon gift med Ernst Fredrik von Döbeln (1701-1766) och hon var farmor till den kände Georg Carl von Döbeln (1758-1820). Deras söner Wilhelm Utfall (1677-1753), Johan Utfall (1681-1749), Jacob Utfall (1684-1769), Peter Utfall (1686-1754) och Carl Utfall (1692-1769) adlades alla år 1716 med namnet von Utfall.

Johan (Jean) von Utfall var tillsammans med sina bröder Wilhelm Utfall  och Peter (Petter) Utfall delägare i kaparfartyg i början av 1700-talet tillsammans med bland annat Christian Gathenhielm. Kapare var pirater med kungligt uppdrag att vara sjörövare.

Den äldste brodern Wilhelm Utfall var kommersiepresident och som redan nämnts delägare i flera kaparfartyg, ofta tillsammans med svågern Christian Gathenhielm och drev rederirörelse ihop med dennes far Anders Börjesson. Yngste brodern Carl Utfall var militär i likhet med resten av bröderna inklusive den ende som inte blev adlad, Christian Utfall (1680-1752). Wilhelm Utfall ägde också egendomen Vädersågen i Majorna och var ägare av en framstående handelsfirma.

Johan Utfall är kanske den mest kände av bröderna då han kom att bli amiral. Han var delägare i kaparfartyg och han deltog i ryska kriget samt i striderna mot Peter Tordenskjold och blev kommendör. 1716 blev han dock tillfångatagen och inte frisläppt förrän 1719. Strax efter frilsäppandet organiserade Johan Utfall ett överfall på en del av den danska flotta som då belägrade Göteborg och lyckade erövra och föra bort 8 danska fartyg  som legat förankarde vid Grötö i Göteborgs norra skärgård. Via Nordre älv förde han dem till Göteborg där de genast blev en del av den svenska flottan. 1736 blev han viceamiral och eskaderchef vid Nya Varvet. 1742 blev han amiral. Han var gift med Maria Helena Göthenstierna, arvtagare till Nääs säteri.

Sonen till Johan Utfall, Jacob Jeansson von Utfall (1715-1791) gifte sig med Anna Elisabeth Pike (1725-1804). Hon var dotter till John Pike, superkargör i Ostindiska kompaniet och en av dem som följde med Colin Campbell från Oostendekompaniet. John Pike var son eller bror till Charles Pike (-1741), direktör i Ostindiska kompaniet 1737-41. Även Charles Pike hade tidigare varit aktiv i Oostendekompaniet och bägge hade sannolikt piraterfarenhet från Indiska oceanen, närmare bestämt Madagaskar. Jacob Jeansson von Utfall blev genom arv ägare till Nääs säteri (idag Nääs slott) och var direktör i Ostindiska kompaniet 1753-66. Nääs såldes 1824 av Jacob Jeansson von Utfalls son Jean Utfall. Det verkar som om Jacob Jeansson von Utfall i en del böcker och internetsajter förväxlats med sin farbror Jacob von Utfall.

Brodern Jacob Utfall, kapten vid amiralitetet, var gift med Catharina Charlotta von Gerdes (1680-1720), dotter till burggreven (borgmästaren) Hans von Gerdes (1636-1723). Denne anlade 1705 en klädstamp i vinkeln mellan Mölndalsån och Fattighuskanalen. Denna är ursprunget till stadsdelens namn, Stampen. Paret Jacob von Utfall och Catharina Charlota von Gerdes har aldrig varit ägare till Nääs som det uppges i en del böcker.

Peter von Utfall nämns som kaparkapten på Andromeda år 1712. 1716 blev han kapten i svenska flottan. 1734-35 var han kapten på Ostindiska kompaniets Ulrika Eleonora på en resa till Indien ochs senare kapten på flera olika fartyg under en rad resor till Kanton. Under den andra resan år 1736-37 med Tre Cronor var John Pike, Charles Irvine (1693-1771), Gerrard Barry och en Hofwardt superkargörer. Alla hade de förmodligen ett förflutet som pirater i Indiska oceanen. Pirat (kapare) hade ju också Peter von Utfall varit så de var säkerligen samma skrot och korn. Peter von Utfall var gift med Maria Rambeau (1705-1737), arvtagare till Borgviks bruk i Värmland.

Lite kuriosa. Familjen Rambeau heter i USA Rambo. Ett namn känt från filmens värld.