Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kvarteret Residenset

Kvarteret Residenset, Södra Hamngatan-Lilla Torget-Ekelundsgatan-Otterhällegatan är ett kvarter som i stort sett helt består av kulturmärkta hus, däribland ett av de allra äldsta husen i  centrala Göteborg, Residenset. Andra bemärkta hus i kvarteret är LandsstatshusetWijkska huset och Atlanticahuset.

Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 4, tomt 100, på Otterhällan
Rote 4, tomt 101, på Otterhällan, Evers
Rote 5, tomt 49, Höjer, Schmidt, Feindt, Geijer, Cock, Mesterton, Utfall, von Schmerfeldt, Wengren, Schutz,
Rote 5, tomt 50, Börjesson, Jürgensson, Utfall, Tillroth (Göthenstierna), Maister, Ostindiska Kompaniet, Sahlgren, Alströmer, V. Beckman, Sparre, Wijk,  Wijkska huset
Rote 5, tomt 51, Rinken, de la Gardie, Bånge, Rask, Herwegh, von Jacobson, Utfall, Tillroth, Bagge, Beckman, Atlanticahuset
Rote 5, tomt 52, van Dijck (van Dijk), Lange, Torstenson, Residenset, Landsstatshuset
Rote 5, tomt 53, Winbo (Winbom), Collman, Beijer, Hagergren, Bouchman

Residenset

Kvarteret Residenset. Atlanticahuset, Landstatshuset och Residenset

Kvarteret Residenset. Atlanticahuset, Landsstatshuset och Residenset

Advertisements

One Response to Kvarteret Residenset

  1. […] Residenset, Södra Hamngatan-Lilla Torget-Ekelundsgatan-Otterhällegatan Neptunus, Ekelundsgatan-Magasinsgatan-Drottninggatan Alströmer, Magasinsgatan-Lilla Torget-Västra Hamngatan-Drottninggatan Kommerserådet, Västra Hamngatan-Södra Hamngatan-Korsgatan-Drottninggatan Frimuraren, Korsgatan-Södra Hamngatan-Östra Hamngatan-Drottninggatan Arkaden, Östra Hamngatan-Södra Hamngatan-Fredsgatan-Drottninggatan Härbärget, Fredsgatan-Södra Hamngatan-Östra Larmgatan-Drottninggatan […]

Kommentera