Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Göteborgs tomtägare

Göteborgs tomtägare är en webbsajt som presenterar omkring 900 tomter i Göteborg och deras ägare under perioden 1637-1807. Texterna är resultatet av Olga Dahls forskningar under flera decennier och utgör ett unikt material för studiet av Göteborgs historia. Sajten öppnades till Olga Dahls 90-årsdag den 20 september 2007. Hon avled den 3 oktober 2009.

Sajten har ett stort värde men låg Google-rank. Därför kommer vi på denna sajt för att göra materialet på Göteborgs tomtägare mer tillgängligt genom att efterhand lägga upp material som länkar till olika sidor på Göteborgs tomtägare från denna sajt som har hög Googlerank. I länksidorna kommer vi att skriva en sammanfattning av informationen på Göteborgs tomtägare. För överskådlighetens skull är det organiserat efter nutida kvarter. På Göteborgs tomtägare är det främst organiserat enligt det gamla rote-systemet och där finns en klickbar karta.

Roteindelningen av det ursprungliga stadsområdet inom vallarna (begränsat av Larmgatorna) hade sedan 1600-talet följt de tio öst-västliga gatorna (s.k. ”långgator”). Med början i söder (1:a roten, Vallgatan) och avslutning i norr (10:e roten Kvarnbergsgatan-Klädpressaregatan) bildades varje rote av tomtraderna på ömse sidor av gatan. Ett tidigare system var indelningen i fem ”kvarter” med kanalerna som avgränsning – 1:a-3:e kvarteren söder om Stora Hamnkanalen, 4:e och 5:e kvarteren norr om samma kanal.

Kvarter, avgränsande nutida gator (ungefärligen, från sydväst till nordost)

Inom Vallgraven

Artilleristallet, Ekelundsgatan-Vallgatan-Magasinsgatan-Södra Larmgatan
Biskopen, Magasinsgatan-Vallgatan-Västra Hamngatan-Södra Larmgatan
Larmtrumman, Västra Hamngatan-Vallgatan-Korsgatan-Södra Larmgatan
Idogheten, Korsgatan-Vallgatan-Kungsportsplatsen-Södra Larmgatan

Sidenvävaren, Ekelundsgatan-Kungsgatan-Magasinsgatan-Vallgatan
Gymnasiet, Magasinsgatan-Kungsgatan-Västra Hamngatan-Vallgatan
Varuhuset, Västra Hamngatan-Kungsgatan-Korsgatan-Vallgatan
Herrnhutaren, Korsgatan-Kungsgatan-Östra Hamngatan-Vallgatan
Vattenkällan, Östra Hamngatan-Kungsgatan-H.Hjörnes plats-Kungsportsplatsen

Hyrkusken, Ekelundsgatan-Kyrkogatan-Magasinsgatan-Kungsgatan
Stadsmäklaren, Magasinsgatan-Kyrkogatan-Västra Hamngatan-Kungsgatan
Domkyrkan, Västra Hamngatan-Kyrkogatan-Korsgatan-Kungsgatan
Snusmalaren, Korsgatan-Kyrkogatan-Östra Hamngatan-Kungsgatan
Klensmeden, Östra Hamngatan-Kyrkogatan-Östra Larmgatan-Kungsgatan

Tre Remmare, Ekelundsgatan-Drottninggatan-Magasinsgatan-Kyrkogatan
Sparbanken, Magasinsgatan-Drottninggatan-Västra Hamngatan-Kyrkogatan
Holländaren, Västra Hamngatan-Drottninggatan-Lilla Kyrkogatan-Kyrkogatan
Domprosten, Lilla Kyrkogatan-Drottninggatan-Korsgatan-Kyrkogatan
Bokhållaren, Korsgatan-Drottninggatan-Östra Hamngatan-Kyrkogatan
Värnamo, Östra Hamngatan-Drottninggatan-Fredsgatan-Kyrkogatan
Perukmakaren, Fredsgatan-Drottninggatan-Östra Larmgatan-Kyrkogatan

Residenset, Södra Hamngatan-Lilla Torget-Ekelundsgatan-Otterhällegatan
Neptunus, Ekelundsgatan-Magasinsgatan-Drottninggatan
Alströmer, Magasinsgatan-Lilla Torget-Västra Hamngatan-Drottninggatan
Kommerserådet, Västra Hamngatan-Södra Hamngatan-Korsgatan-Drottninggatan
Frimuraren, Korsgatan-Södra Hamngatan-Östra Hamngatan-Drottninggatan
Arkaden, Östra Hamngatan-Södra Hamngatan-Fredsgatan-Drottninggatan
Härbärget, Fredsgatan-Södra Hamngatan-Östra Larmgatan-Drottninggatan

Sockerbruket, Brunnsparken

Nordstan

Gamla Tullen, Skeppsbron-Postgatan-Smedjegatan-Norra Hamngatan
Ostindiska Kompaniet, Smedjegatan-Köpmansgatan-Tyggårdsgatan-N. Hamngatan
Kristine Kyrka, Tyggårdsgatan-Köpmansgatan-Gustaf Adolfs Torg-Norra Hamngatan
Kronobageriet, Ö.Hamngatan-Köpmansgatan-Nils Ericssonsplatsen-N. Hamngatan

Lilla Berget, Smedjegatan-Postgatan-Tyggårdsgatan-Köpmansgatan
Traktören, Tyggårdsgatan-Postgatan-Torggatan-Köpmansgatan
Högvakten, Torggatan-Postgatan-Östra Hamngatan-Köpmansgatan
Köpmannen, Östra Hamngatan-Postgatan-N. Ericssonsplatsen-Köpmansgatan

Franska tomten, Skeppsbron-Kronhusgatan-Smedjegatan-Postgatan
Kronhuset, Smedjegatan-Kronhusgatan-N.Kvarnbergsgatan-Postgatan
Gamla Teatern, Nedre Kvarnbergsgatan-Kronhusgatan-Torggatan-Postgatan
Borgaren, Torggatan-Kronhusgatan-Östra Hamngatan-Postgatan
Nålmakaren, Östra Hamngatan-Kronhusgatan-Götgatan-Postgatan
Gästgivaren, Götgatan-Kronhusgatan-N. Ericssonsplatsen-Postgatan

Vadman, Spannmålsgatan-Nedre Kvarnbergsgatan-Kronhusgatan
Enigheten, Nedre Kvarnbergsgatan-Spannmålsgatan-Torggatan-Kronhusgatan
Polismästaren, Torggatan-Spannmålsgatan-Östra Hamngatan-Kronhusgatan
Tenngjutaren, Östra Hamngatan-Spannmålsgatan-Götgatan-Kronhusgatan
Strykjärnet, Götgatan-Spannmålsgatan-Norra Larmgatan-Kronhusgatan

Klädpressaren, Östra Hamngatan-St.Eriksgatan-Norra Larmgatan-Spannmålsgatan

Stadskvarnen, Klädpressaregatan-Nedre Kvarnbergsgatan-Spannmålsgatan
Vindragaren, N. Kvarnbergsgatan-Klädpressaregatan-Torggatan-Spannmålsgatan
Göta Kanal, Torggatan-Klädpressaregatan-Östra Hamngatan-Spannmålsgatan

Navigationsskolan
Kvarnberget, St. Eriksgatan-Mjölnaregatan-Klädpressaregatan-Övre Spannmålsgatan
Mjölnaren, St. Eriksgatan-Mätaregatan-Klädpressaregatan-Mjölnaregatan
Mätaren, St. Eriksgatan-Nedre Kvarnbergsgatan-Klädpressaregatan-Mätaregatan
Ljusstöparen, St. Eriksgatan-Torggatan-Klädpressaregatan-Nedre Kvarnbergsgatan
Lilla Bommen, St. Eriksgatan-Östra Hamngatan-Klädpressaregatan-Torggatan

Otterhällan-Kungshöjd

Hästekvarnen, på Otterhällan, Otterhällegatan-Ekelundsgatan-Kungsgatan-Käppslängareliden
Käppslängaren, på Otterhällan, Otterhällegatan-Käppslängareliden-Kungsgatan

Utanför kvartersindelningen och tomtindelningen på Göteborgs Tomtägare

När det f.d. fästningsområdet indelades enligt raseringsplanen 1807 skapades en ny serie ”kvarter” med de gamla infarterna över vallgraven som avskiljare (på insidan vallgraven: 6. kv. utanför Norra Larmgatan i nordost (numera del av Östra Nordstan), 7. kv. utanför Östra Larmgatan i sydost (Stora Nygatan), 8. kv. utanför Södra Larmgatan respektive Kungsgatan i söder och sydväst (inkluderar Kungshöjd och Rosenlund), 9. kv. utefter älven (Skeppsbron, Packhusplatsen och Lilla Bommen) och på utsidan vallgraven: 10. kv. mot Nya Allén längst i sydväst, d.v.s. nuvarande Pustervik).

Närmast utanför det egentliga stadsområdet var donationsjorden indelad i förstäderna Masthugget (11:e roten) och Östra Haga, senare Nya Haga (numera Haga) medan de övriga nästan nio tiondelarna av stadens område fram till reglering enligt 1866 års stadsplan betecknades 12:e roten. Denna, även kallad ”landeriroten”, var i sin tur indelad i två avdelningar åtskilda av Fattighusån: 12:e rotens första avdelning mot älven respektive andra avdelning utanför vallgraven/Nya Allén på den egentliga stadens landsida. Den fastighetsadministrativa reform som genomfördes 1923 innebar ett nytt registersystem. Nummerföljden av rotar ersattes av namngivna stadsdelar. Rotarnas löpande tomtnumrering, eller senare regleringars tomtlitterering inom numrerade kvarter, ersattes 1923 av stadsdelarnas konsekventa kvartersindelning med nummer och namn samt tomtnummerföljd inom respektive kvarter.)

Nordstan, 6:e kvarteret

Gustavus Primus, Östra Nordstaden
Hövågen, Östra Nordstaden
Nye Port, Drottningtorget

Stora Nygatan, 7:e kvarteret

Göta Källare, Hotellplatsen-Vallgraven-Slussplatsen-Södra Hamngatan
Slusskvarnen, Östra Larmgatan-Södra Hamngatan-Stora Nygatan-Drottninggatan
Vallen, Östra Larmgatan-Drottninggatan-Stora Nygatan-Lilla Drottninggatan
Synagogan, Östra Larmgatan-Lilla Drottninggatan-Stora Nygatan-Lilla Kungsgatan
Manegen, Östra Larmgatan-Lilla Kungsgatan-Stora Nygatan-Trädgårdsgatan
Bastionen, Östra Larmgatan-Trädgårdsgatan-Stora Nygatan-Lilla Nygatan
Gamle Port, Östra Larmgatan-Lilla Nygatan-Stora Nygatan-Kungsportsplatsen

8:e kvarteret

Inom Vallgraven

Johannes Dux, Kungstorget-Kungsportsplatsen-Basargatan
Kungstorget
Saluhallen, Lilla Korsgatan-Södra Larmgatan-Kungstorget-Basargatan
Blomsterkvasten, Västra Hamngatan-Södra Larmgatan-Lilla Korsgatan-Grönsakstorget
Jungfrustigen, Magasinsgatan-Södra Larmgatan-Västra Hamngatan-Sahlgrensgatan
Spruthuset, Arkitektgatan-Södra Larmgatan-Magsinsgatan-Läroverksgatan
Engelska Kyrkan, Hvitfeldtsplatsen-Södra Larmgatan-Arkitektgatan-Läroverksgatan
Gamla Latin, Hvitfeldtsplatsen-Läroverksgatan-Magsinsgatan-Sahlgrensgatan

Otterhällan

Ekelunden
Otterhällan
Lasarettet
66 kvarteret
Hästbacken
Surbrunn
Branten (Bergsprängaren)

Kungshöjd

Telegrafen, Kaserngränden-Kungsgatan-Kaserntorget
Arsenalen, Hvitfeldtsgatan-Kungshöjdsgatan-Arsenalsgatan
Luntantu, Luntatugatan-Kungsgatan-Kungshöjdsgatan-Hvitfeldtsgatan
Carolus Rex, Bastionen Carolus Rex-Kungsgatan-Luntantugatan-Arsenalsgatan

Rosenlund

Kasernen, Kungshöjdsgatan-Hvitfeldtsgatan-Hvitfeldtsplatsen-Rosenlundsgatan
Rosenlund, Esperantoplatsen/Stora Badhusgatan-Bastionen Carolus Rex-Rosenlundsgatan
Fiskaren, Rosenlundsgatan-Rosenlundskanalen
Vävaren, Rosenlundsgatan-Rosenlundskanalen
Carlsport, Esperantoplatsen
Elektricitetsverket, Skeppsbron-Surbrunnsgatan-Stora Badhusgatan/Esperantoplatsen

9:e kvarteret

Skeppsbron

Merkurius
Redaren
Verkstaden
Stora Bommen

Packhusplatsen

Packhuset
Magasinet
Kruthuset

Lilla Bommen

Dirigenten
St. Erik

Advertisements

10 Responses to Göteborgs tomtägare

  1. […] Tomter enligt Göteborgs Tomtägare 1637-1807 […]

  2. […] dem omfattades mellan 1621 och 1807 av det så kallade rotesystemet som beskrivs på sajten Göteborgs tomtägare. På den tiden kallades de 5 delar det dåvarande Göteborg var indelat i för […]

  3. […] Tomter enligt Göteborgs Tomtägare 1637 -1807 […]

  4. […] Tomter enligt Göteborgs Tomtägare 1637-1807 […]

  5. […] Tomter enligt Göteborgs Tomtägare 1637-1807 […]

  6. […] Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807 […]

  7. […] Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807 […]

  8. […] Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807 […]

  9. […] Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807 […]

  10. […] Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807 […]

Kommentera