Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Göteborgs tomtägare

Göteborgs tomtägare är en webbsajt som presenterar omkring 900 tomter i Göteborg och deras ägare under perioden 1637-1807. Texterna är resultatet av Olga Dahls forskningar under flera decennier och utgör ett unikt material för studiet av Göteborgs historia. Sajten öppnades till Olga Dahls 90-årsdag den 20 september 2007. Hon avled den 3 oktober 2009.

Sajten har ett stort värde men låg Google-rank. Därför kommer vi på denna sajt för att göra materialet på Göteborgs tomtägare mer tillgängligt genom att efterhand lägga upp material som länkar till olika sidor på Göteborgs tomtägare från denna sajt som har hög Googlerank. I länksidorna kommer vi att skriva en sammanfattning av informationen på Göteborgs tomtägare. För överskådlighetens skull är det organiserat efter nutida kvarter. På Göteborgs tomtägare är det främst organiserat enligt det gamla rote-systemet och där finns en klickbar karta.

Kvarter, avgränsande nutida gator (ungefärligen, från sydväst till nordost)

Inom Vallgraven

Artilleristallet, Ekelundsgatan-Vallgatan-Magasinsgatan-Södra Larmgatan
Biskopen, Magasinsgatan-Vallgatan-Västra Hamngatan-Södra Larmgatan
Larmtrumman, Västra Hamngatan-Vallgatan-Korsgatan-Södra Larmgatan
Idogheten, Korsgatan-Vallgatan-Kungsportsplatsen-Södra Larmgatan

Sidenvävaren, Ekelundsgatan-Kungsgatan-Magasinsgatan-Vallgatan
Gymnasiet, Magasinsgatan-Kungsgatan-Västra Hamngatan-Vallgatan
Varuhuset, Västra Hamngatan-Kungsgatan-Korsgatan-Vallgatan
Herrnhutaren, Korsgatan-Kungsgatan-Östra Hamngatan-Vallgatan
Vattenkällan, Östra Hamngatan-Kungsgatan-H.Hjörnes plats-Kungsportsplatsen

Hyrkusken, Ekelundsgatan-Kyrkogatan-Magasinsgatan-Kungsgatan
Stadsmäklaren, Magasinsgatan-Kyrkogatan-Västra Hamngatan-Kungsgatan
Domkyrkan, Västra Hamngatan-Kyrkogatan-Korsgatan-Kungsgatan
Snusmalaren, Korsgatan-Kyrkogatan-Östra Hamngatan-Kungsgatan
Klensmeden, Östra Hamngatan-Kyrkogatan-Östra Larmgatan-Kungsgatan

Tre Remmare, Ekelundsgatan-Drottninggatan-Magasinsgatan-Kyrkogatan
Sparbanken, Magasinsgatan-Drottninggatan-Västra Hamngatan-Kyrkogatan
Holländaren, Västra Hamngatan-Drottninggatan-Lilla Kyrkogatan-Kyrkogatan
Domprosten, Lilla Kyrkogatan-Drottninggatan-Korsgatan-Kyrkogatan
Bokhållaren, Korsgatan-Dorttninggatan-Östra Hamngatan-Kyrkogatan
Värnamo, Östra Hamngatan-Drottninggatan-Fredsgatan-Kykrogatan
Perukmakaren, Fredsgatan-Drottninggatan-Östra Larmgatan-Kyrkogatan

Residenset, Södra Hamngatan-Lilla Torget-Ekelundsgatan
Neptunus, Ekelundsgatan-Magasinsgatan-Drottninggatan
Alströmer, Magasinsgatan-Lilla Torget-Västra Hamngatan-Drottninggatan
Kommerserådet, Västra Hamngatan-Södra Hamngatan-Korsgatan-Drottninggatan
Frimuraren, Korsgatan-Södra Hamngatan-Östra Hamngatan-Drottninggatan
Arkaden, Östra Hamngatan-Södra Hamngatan-Fredsgatan-Drottninggatan
Härbärget, Fredsgatan-Södra Hamngatan-Östra Larmgatan-Drottninggatan

Nordstan

Gamla Tullen, Skeppsbron-Postgatan-Smedjegatan-Norra Hamngatan
Ostindiska Kompaniet, Smedjegatan-Köpmansgatan-Tyggårdsgatan-N. Hamngatan
Kristine Kyrka, Tyggårdsgatan-Köpmansgatan-Gustaf Adolfs Torg-Norra Hamngatan
Kronobagaren, Ö.Hamngatan-Köpmansgatan-Nils Ericssonsplatsen-N. Hamngatan

Lilla Berget, Smedjegatan-Postgatan-Tyggårdsgatan-Köpmansgatan
Traktören, Tyggårdsgatan-Postgatan-Torggatan-Köpmansgatan
Högvakten, Torggatan-Postgatan-Östra Hamngatan-Köpmansgatan
Köpmannen, Östra Hamngatan-Postgatan-N. Ericssonsplatsen-Köpmansgatan

Franska tomten, Skeppsbron-Kronhusgatan-Smedjegatan-Postgatan
Kronhuset, Smedjegatan-Kronhusgatan-N.Kvarnbergsgatan-Postgatan
Gamla Teatern, Nedre Kvarnbergsgatan-Kronhusgatan-Torggatan-Postgatan
Borgaren, Torggatan-Kronhusgatan-Östra Hamngatan-Postgatan
Nålmakaren, Östra Hamngatan-Kronhusgatan-Götgatan-Postgatan
Gästgivaren, Götgatan-Kronhusgatan-N. Ericssonsplatsen-Postgatan

Vadman, Spannmålsgatan-Nedre Kvarnbergsgatan-Kronhusgatan
Enigheten, Nedre Kvarnbergsgatan-Spannmålsgatan-Torggatan-Kronhusgatan
Polismästaren, Torggatan-Spannmålsgatan-Östra Hamngatan-Kronhusgatan
Tenngjutaren, Östra Hamngatan-Spannmålsgatan-Götgatan-Kronhusgatan
Strykjärnet, Götgatan-Spannmålsgatan-St. Eriksgatan (NEP)-Kronhusgatan

Klädespressaren, Östra Hamngatan-St.Eriksgatan-Spannmålsgatan

Stadskvarnen, Klädpressaregatan-Nedre Kvarnbergsgatan-Spannmålsgatan
Vindragaren, N. Kvarnbergsgatan-Klädpressaregatan-Torggatan-Spannmålsgatan
Göta Kanal, Torggatan-Klädpresaregatan-Östra Hamngatan-Spannmålsgatan

Navigationsskolan, Kvarnbergets topp
Kvarnberget, Mjölnaregatan-Klädpressaregatan-Övre Spannmålsgatan
Mjölnaren, St. Eriksgatan-Mätaregatan-Klädpressaregatan-Mjölnaregatan
Mätaren, St. Eriksgatan-Nedre Kvarnbergsgatan-Klädpressaregatan-Mätaregatan
Ljusstöparen, St. Eriksgatan-Torggatan-Klädpressaregatan-Nedre Kvarnbergsgatan
Lilla Bommen, St. Eriksgatan-Östra Hamngatan-Klädrpessaregatan-Torggatan

Otterhällan

Käppslängaren, på Otterhällan, Otterhällegatan-Käppslängareliden-Kungsgatan
Hästekvarnen, på Otterhällan, Otterhällegatan-Ekelundsgatan-Kungsgatan-Käppslängareliden
Branten (Bergsprängaren)

Otterhällan, utanför kvartersindelningen på Göteborgs tomtägare

Kungshöjd, ej på Göteborgs tomtägare

Telegrafen, Kungsgatan-Kaserntorget-Kaserngränden
Kasernen
Arsenalen
Luntantu
Carolus Rex

Kungshöjd, utanför kvartersindelningen på Göteborgs tomtägare

Kvarter på de gamla fästningsområdena (exkl. Kungshöjd)

Inom Vallgraven

Rosenlund

Nordstan

Gustavus Primus, NE-platsen
Hövågen, NE-platsen
Nye Port, Drottningtorget
Magasinet
Packhuset
Dirigenten
Kruthuset

Advertisements

Kommentera