Knape från Onsala

Olof Knape var en skeppare och redare från Onsala som ofta var i kompanjonskap med Anders Börjesson Gathe (1647-1710), far till den ryktbare Lars Gathe (adlad Gathenhielm) (1689-1718). Denne Olof Knape ska inte förväxlas med den Olof Knape som adlades Strömstierna (1664-1730). Olof Strömstiernas son Nils Knape (1690-1711) var anställd vid flottan i Göteborg (Göteborgseskadern). Inte heller han ska förväxlas med Olof Knapes bror, Nils Knape, som var gift med Christina Andersdotter, syster till Lars Gathe.

Men de tycks ha alla varit släkt på något sätt då Olof Strömstiernas far Nils Olsson Knape (1635-1674) tycks ha varit född på Onsalahalvön. En skeppare Anders Knape som var verksam samtidigt som Olof Knape från Onsala fanns också. Troligen ytterligare en bror.

Nils Knape var kaparkapten på bland annat Svenska Vapnet som fick sitt kaparbrev i september 1710 och var ägt av Olof Knape och Christian Gathe. I juni 1712 uppbringades Svenska Vapnet av Peter Wessel (Tordenskiold) norr om Skagen. Nils Knape satt fängslad i Norge några år innan han lyckades ta sig tillbaka till Sverige. Olof Knape var dessutom från 1710 delägare i kaparfregatten Le Triumphant tillsammans med  Lars Gathe, Christian Gathe, Vilhelm Utfall, Berndt Örtegren, Anders Thorsson och Nils Nilsson. Även skeppet Förgyllda Eschaloupen ägdes av Olof Knape och Lars Gathe med flera.

Efter kaparverksamhetens upphörande år 1719 blev Nils Knape och hans bror Olof Knape vanliga redare.

En Ingrid Månsdotter Knape på Onsala var gift med Nils Månsson, bror till Måns Månsson (-1721), Onsalas näst störste redare på sin tid. Störst var Anders Börjesson Gathe.

Olof Strömstierna

Amiral Olof Strömstierna (1664–1730). Målning av Johann Heinrich Wedekind 1715, Statens porträttsamling på Gripsholms slott

Olof Strömstierna som vid den tiden hette Olof Knape gick till sjöss 1672 och var länge anställd i det holländska ostindiska kompaniet (VOC) där han till slut blev löjtnant. 1697 återvänd ham hem för gott, men redan 1689 hade han gift sig med Christina Thorvedsdotter Ström från Marstrand, dotter till rådman Torved Nilsson Ström och hans hustru Margareta Mattsdotter samt bror till Nils Thorvedsson Ström, år 1727 adlad Strömcrona.

1698 anställdes Olof Knape (Strömstierna) i den svenska flottan, 1700 blev han kapten och under krigen i början av 1700-talet tjänstgjorde han på olika fartyg längs med Bohusläns kust. 1712 köpte han Vese gods, 1714 blev han schoutbynacht vid Göteborgseskadern. I samband med det förde han bland annat befäl över två fregatter, Varberg och Kalmar, som användes för kaperiverksamhet. 1715 köpte han fiskelägena Lysekil och Malmön och samma år blev han adlad som Olof Strömstierna. Året efter blev han viceamiral och förlorade ett sjöslag mot danskarna vid Dynekilen utanför Strömstad. De danska flottstyrkorna leddes av Peter Wessel (Tordenskiold). Olof Strömstierna blev till slut amiral och slutade i flottan år 1719.