Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Berend Hederstierna

hederstiernaFöddes som Berend Schierna (eller Scherna) som son till Magnus Schierna,  1689-05-10 i Båstad, Kristianstads län. I kofferditjänst, dvs i handelsflottan, 1702–1704. Volontär vid amiralitetet 1704. Lärstyrman därst. s. å.  på fregatten Falken. 1705-06 på handelsskeppet Wolgast. Medelstyrman 1708. På brigantinen Skorpion 1707, fregatten Falken 1708, krigsfartygen Estland 1709 och Sverige år 1710. Extra ordinarie underlöjtnant 1710-12-05.

1711 var han först på Prins Carl Fredrik och därefter under åren 1711-1712 kapten på kapargallioten Förgyllda Eschaloupen som ägdes av Lars Gathe, Olof Knape med flera från Onsala. För flottans räkning på Ösel 1714 och Enigheten 1715. Över- och kaptenlöjtnant 1716-01-11. 1716 var han kaparkapten ombord på kapareschaloupen Braxen som ägdes av Lars Gathenhielm liksom på kaparhuckerten Hornbjässen.

Adlad med namnet Hederstierna tillsammans med sina bröder 1717-11-20 (introd. 1719 under nr 1543). Skeppskapten 1718-06-27. På galären Carolus 1718, kanonpr. Prins Carl Fredrik år 1719 och sen under 1719-1720 tjänstgjorde han på fregatten Louis et Anne för amiralitetets räkning. Detta skepp var utlånat av Ingela Gathenhielm.

Han blev kapten för 2. enrolleringskompaniet i Bohuslän 1721. Amiralitetskapten 1737-10-18 och kommendör vid amiralitetet 1753-01-27. Dog 1755-03-25.

Gift 1715-04-05 i Kungsbacka med Margareta Paulin, död 1756-02-20. Tillsammans fick de sex barn som levde till vuxen ålder, varav 4 söner som all blev militärer och sjömän.

Advertisements

2 Responses to Berend Hederstierna

  1. […] hyrdes skeppet av svenska flottan på villkor att hon skulle återfå skeppet vid krigets slut. Berendt Hederstierna blev befälhavare ombord. 1720 hade fartyget 18 stycket 4-pundiga kanoner och 2 stycken 3 pundiga […]

  2. […] kapareschaloupe som fick kaparbrev den 11 januari 1716 för kaparkapten Berend Schierna (Hederstierna). År 1718 ägd av Ingela […]

Kommentera