Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Louis et Anne

Fregatt från början av 1700-talet. Ursprungligen bestyckad med 26 kanoner och med en besättning på 126 man. Byggd i St Malo i Frankrike. Från 1718 ägd av Ingela Gathenhielm med Guillaume Berne som befälhavare 1718-19. Ingela Gathenhielm, änka efter Lars Gathenhielm, var vid denna tid Sverige största kaparredare.

1719 hyrdes skeppet av svenska flottan på villkor att hon skulle återfå skeppet vid krigets slut. Berendt Hederstierna blev befälhavare ombord. 1720 hade fartyget 18 stycket 4-pundiga kanoner och 2 stycken 3 pundiga nickehakar. 93 fot långt och 25 fot brett.

Återlämnades efter kriget och byggdes om till handelsfartyg. På väg till Spanien, lastad med vapen, stångjärn och trä, förliste fregatten vid norska Hidra den 17 december 1723. Sjönk slutgiltigt den 5 januari 1724. Vid detta tillfälle hade fartyget en besättning på 40 man varav en person, Sven Torgersen från Kåda på Hidra. Alla överlevde förlisningen. Befälhavare ombord var Gustaf Wagenfelt. Ombord fanns också en baron Appelman. Sannolikt var detta Carl Ulrik Appelman (född 1694). Han reste därefter till Batavia i Ostindien där han blev kommendant och senare avled.

louis_et_anne

Andra källor. Olof Traung, Lars Gathenhielm, 1952

Advertisements

2 Responses to Louis et Anne

  1. […] 1719 under nr 1543). Skeppskapten 1718-06-27. Åren 1719-1720 tjänstgjorde han på fregatten Louis et Anne för amiralitetets räkning. Detta skepp var utlånat av Ingela […]

  2. […] 1716- Le Wenguer (Le Vainquer), 1718-1720 Lilla Jägaren, 1710- Lillia, 1715- Lokatten, 1716- Louis et Anne, 1718-1719 Lyckans Post, Löparen, […]

Kommentera