Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Braxen

Dubbel kapareschaloupe som fick kaparbrev den 11 januari 1716 för kaparkapten Berend Schierna (Hederstierna). År 1718 ägd av Ingela Gathenhielm.

Eschaloupe var ett smäckert odäckat roddfartyg som vanligen var riggat med två master, ibland 3, var och en försedd med ett sprisegel. Bestyuckade med mindre mörsare och handvapen. Besättningen var normalt 20-30 man. En däckad eschaloupe kallades dubbel eschaloupe. En sådan var också större och kraftigare än en eschaloupe samt med större och kraftigare beväpning. Dubbel eschaloupe var ett vanligt kaparfartyg.

Advertisements

One Response to Braxen

Kommentera