Kvarteret Fänriken

Kvarteret Fänriken, Mellangatan-Haga Östergata-Västra Skansgatan-Haga Nygata bebyggdes, efter att Göteborgs befästningar rivits, av Robert Dicksons stiftelse med fyra friliggande bostadshus kring en gård och ett hus med utedass (toaletter) och brygghus (tvättstuga) mitt på. Byggnaderna uppfördes 1859–60 enligt ritningar av arkitekten Fortsätt läsa Kvarteret Fänriken

Advertisements

Kvarteret Löjtnanten

Kvarteret Löjtnanten, Västra Skansgatan-Haga Östergata-Kaponjärgatan–Haga Nygata bebyggdes 1857-1858 av Dicksonska stiftelsen med enkla trähus. Sex byggnader i två våningar kring en gemensam gård med tvättstuga, avträden och vedbodar uppfördes. Även i kvarteret Kaptenen uppförde stiftelsen trähus och i kvarteret Majoren övertog Fortsätt läsa Kvarteret Löjtnanten

Kvarteret Kaptenen

Kvarteret Kaptenen, Kaponjärgatan-Haga Östergata-Östra Skansgatan-Haga Nygata, bebyggdes 1847 av Styrelsen för arbetarbostäder i Göteborg med en rad enkla trähus i likhet med kvarteret Majoren. Husen övertogs av Dicksonska stiftelsen år 1878 och revs på 1890-talet. Tomterna i kvarteret såldes till byggmästare O. A. Burman som Fortsätt läsa Kvarteret Kaptenen

Dicksonska Folkbiblioteket

Den 30 december 1861 invigde domprosten Peter Wieselgren Göteborgs första folkbibliotek, Göteborgs Stads FolkBibliothek, instiftat av brukspatronen James Dickson den 15 maj samma år och inrättat i en lägenhet på Haga Östergata 5 i ett av den Dicksonska stiftelsens hus Fortsätt läsa Dicksonska Folkbiblioteket

Hagahuset – Allégården

Allégården eller Hagahuset eller Dicksonska folkbiblioteket är ett hus på Södra Allégatan 4 i kvarteret Majoren i Haga. Arkitekt Hans Hedlund ritade huset och byggnadsfirman Ullgren & Friman byggde det. Byggnaden är influerad av 1890-talets medeltidsromantiska ideal och av jugendstilen. Fortsätt läsa Hagahuset – Allégården

Dicksonska stiftelsens bostadshus i kvarteret Majoren

Dicksonska stiftelsens bostadshus i kvarteret Majoren gränsar i norr till före detta Dicksonska folkbibliotekets tomt (fastigheten Haga 4:1). Ritningarna till bostadshuset som utfördes av Hans Hedlund, fastställdes 1898 och kompletterades 1899 med murar och smidesstaket med grindar. Byggnaden uppfördes i Fortsätt läsa Dicksonska stiftelsens bostadshus i kvarteret Majoren

Dickson – baggböleri och arbetarbostäder

Del 3 av 26 i serien Göteborgskapitalet

Del 3 av 26 i serien GöteborgskapitaletTill Göteborg flyttade i början av 1800-talet, 1802 respektive 1809, två bröder, Robert Dickson (1782-1858) och James Dickson (1784-1855). Bägge grundade var sin exportfirma, Robert Dicksons firma var snart en av de största järnexportfirmorna Fortsätt läsa Dickson – baggböleri och arbetarbostäder