Dicksonska stiftelsens bostadshus i kvarteret Majoren

Dicksonska stiftelsens bostadshus i kvarteret Majoren gränsar i norr till före detta Dicksonska folkbibliotekets tomt (fastigheten Haga 4:1). Ritningarna till bostadshuset som utfördes av Hans Hedlund, fastställdes 1898 och kompletterades 1899 med murar och smidesstaket med grindar. Byggnaden uppfördes i tre våningar, det nordvästra gavelpartiet nedtrappades dock som anpassning till den något lägre biblioteksbyggnaden till två våningar. 22 av 24 lägenheter bestod av 2 rum och kök.

Dicksonska stiftelsen

Dicksonska stiftelsen i kvarteret Majoren 1910. Public Domain.

Exteriören består av en medeltidsinspirerad mur- och detaljbehandling med kontrasterande material. Fasadbeklädnad i sockeln är grovhuggen granitnubbsten med släta infattningar i granit och kalksten, i våningarna rött tegel med dekorativa inslag av gult tegel i mönstermurning, solbänkar av kalksten och ankarslutar av järn.

Kvartershörnen är nertill rakt avskurna, men i övervåningarna avrundade med burspråksliknande runda hörn.

Gränsen mot bibliotekets gård markerades tidigare med ett plank. 1935 installerades WC samt pannrum i källaren. Kakelugnarna togs bort från lägenheterna. Efter en brand 1946 togs de uppskjutande fasadpartierna och takkuporna bort. Takplåten ersattes med tegelpannor.

1982 byggdes huset om varvid de mönstermurade skorstenarna plåtkläddes och originalfönstren renoverades. Trapphusens ursprungliga inredning med stuckatur, listverk, spegeldörrar, smidesräcken och golvbeläggning av cementplattor behölls. Några lägenheter slogs samman, men i flera andra förblev oförändrade vad gäller planlösningen.

Gårdens karaktär är välbevarad med markbeläggning av gatsten, en fristående vattenpump och smidesstaket mot Kaponjärgatan. Mot Östra Skansgatan har dock ett nytt gårdshus uppförts och en port satts igen. Stängslet mot grannfastigheten Allégården har ersatts av planteringar.

Dicksonska stiftelsens hus i kvarteret Majoren

Dicksonska stiftelsens hus i kvarteret Majoren. Bild: Alicia Fagerving. Licens: CC-BY-SA-3.0

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.