Dicksonska stiftelsens bostadshus i kvarteret Majoren

Dicksonska stiftelsens bostadshus i kvarteret Majoren gränsar i norr till före detta Dicksonska folkbibliotekets tomt (fastigheten Haga 4:1). Ritningarna till bostadshuset som utfördes av Hans Hedlund, fastställdes 1898 och kompletterades 1899 med murar och smidesstaket med grindar. Byggnaden uppfördes i tre våningar, det nordvästra gavelpartiet Läs mer …

Kvarteret Majoren

Kvarteret Majoren, Kaponjärgatan-Södra Allégatan-Östra Skansgatan-Haga Östergata, bebyggdes 1847 av Styrelsen för arbetarbostäder i Göteborg med en rad enkla trähus. Samtidigt bebyggdes också kvarteret Kaptenen med enkla trähus. Byggnationen kom till stånd efter att Göteborgs befästningar raserats i början av 1800-talet och efter att den så Läs mer …