Dicksonska Folkbiblioteket

Den 30 december 1861 invigde domprosten Peter Wieselgren Göteborgs första folkbibliotek, Göteborgs Stads FolkBibliothek, instiftat av brukspatronen James Dickson den 15 maj samma år och inrättat i en lägenhet på Haga Östergata 5 i ett av den Dicksonska stiftelsens hus i stadsdelen Haga. Placeringen var medveten, då Haga var känt som en arbetarstadsdel. Dickson ville ge ”de hårt slitande arbetarna” gratis nöje på detta sätt. Verksamheten kom igång 2 januari 1862 med en boksamling på 1 138 band. Här fanns två avdelningar, en för utlåning och en för läsning på plats. Dickson finansierade löpande bokinköp, och vid dennes död i juli 1873 uppgick bokbeståndet till cirka 3 000 band.

År 1897 hade lokalerna blivit för trånga, och i stället flyttade biblioteksverksamheten till av den Dicksonska stiftelsen nybyggt bibliotekshus på Södra Allégatan 4 (nuvarande Allégården) den 18 oktober 1897. I donationsbestämningarna stod det att ”Biblioteket skall vara tillgängligt för hvarje person som önskar deraf sig begagna, samt att, då dess inrättande egentligen afsett arbetarklassens och de mindre bemedlades nytta och nöje, ingen avgift, vare sig för läsning eller för böckernas utlånande, får under någon förevändning affodras, utan skall bibliotekets begagnande vara afgiftsfritt”.

Biblioteksreglerna var något annorlunda då jämfört med nu. Läsesalen var endast öppen för män och där skulle vara tyst och lugnt. I tidningssalen var tidningarna ordentlig monterade i läsepulpeter. För boklån gavs följande instruktion: Behandla boken varsamt, den är en god vän till Dig, den erbjuder Dig förströelse och kunskap. Därför bör du ej taga i en bok med smutsiga händer, ej blöta på fingrarna då du vänder bladen, ej stödja ärmarna eller rocken mot bokens kant, ej skriva eller rita i den, ej peka med fingrar på bilderna, ej göra vikningar i bladens hörn, ej vika boken ut och in, aldrig lägga en penna eller annat föremål mellan bokens blad, ty när Du slår igen den bräckes ryggen.

I 70 år var Dicksonska Folkbiblioteket huvudbibliotek i Göteborg. År 1967 flyttade biblioteksverksamheten till det då nybyggda Stadsbiblioteket vid Götaplatsen.

Dicksonska folkbiblioteket

Dicksonska folkbiblioteket

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.