Kvarteret Sjötungan

Kvarteret Sjötungan, Gamlestadsvägen-Holländaregatan-Lars Kaggsgatan-Gamlestadstorget i Gamlestaden bebyggdes med start 1919 med landshövdingehus enligt ritningar av R. O. Swensson och Arvid Bjerke. Kvarterets södra del byggdes för arbetare vid Original Odhner, några hus mot Gamlestadsvägen för anställda vid Bergslagernas Järnvägar. På Fortsätt läsa Kvarteret Sjötungan

Advertisements

Bergslagernas Järnvägsstation

Bergslagernas Järnvägsstation i Gullbergsvass uppfördes 1879–1881 för Bergslagernas Järnvägar (BJ), efter ritningar av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Axel Kumlien hade uppdrag att rita alla bolagets stationer. Philip Jacob Rapp var byggmästare, och det symmetriskt gestaltade tvåvåningshuset fick en placering med sin långsida utefter Fortsätt läsa Bergslagernas Järnvägsstation

Bergslagernas Järnvägar AB

Del 1 av 14 i serien Järnvägar

Del 1 av 14 i serien JärnvägarUnder 1870-talet byggdes järnvägen Göteborg-Kil-Falun, en sträcka på totalt 478 km. Koncessionen beviljades 1871 och de personer till vilken denna lämnades var främst knutna till järnhanteringen i Dalsland, Värmland och Dalarna. Det var sådana Fortsätt läsa Bergslagernas Järnvägar AB