Göteborgs landerier – 12:e roten och Masthugget

Landerierna låg på den mark som donerats till Göteborgs stad och tillhörde staden men låg utanför stadsmurarna. Från början var det tänkt att all denna mark skulle användas till mulbete för staden invånare men redan vid staden grundande började avgränsade stycken av marken arrenderas ut till olika stadsborgare.

Redan 1624 fanns landerierna, däribland de i Kviberg och Björnkärr (senare Gamlestadens) som till en början arrenderads av borgare i staden men från 1640-talet övergick till att arrenderas av nederländska bönder. 16125 övertogs halva Skräppekärr av Hospitalet medan resten pantsattes till ägaren av Lärjeholm. Herman Wrangel. 1628 fick Hospitalet en bit av Kvibergs mark. Torpa led landeri och Sävenäs landeri överläts 1651 till  Per Ribbing på Kålltorp Nedergården: Mellan 1651 och 1655 innehade staden också Älvsborgs kungsladugård.

Uppskattad areal för vissa landerier 1624

  • Kvibergs landerier, 74 ha (inkl. Kvibergsnäs)
  • Björnkärrs. 66 ha (Gamlestadens och Kvibergs)
  • Sävenäs, 26 ha (marken fråntogs staden år 1651)
  • Härlanda bergs, 44 ha (Bagargården, Ånäs, Härlanda. Kristinedal)
  • Torpa leds, 14 ha (marken fråntogs staden år 1651)
  • Vahammars, 26 ha (stora Olskroken, Lilla Olskroken, Redberget, Ånäs)
  • Tegelbruksängen, 15 ha

1696 fans åtminstone följande landerier och landerimarker: Kvibergsnäs, Kviberg som var updpelat i 6 delar, Gamlestaden/Mariedal, Marieholm, blivande Ånäs, blivande Kristinedal, Härlanda (bliv. Bagaregården), Härlande äng (senare Härlanda), Kaggelyckan/Lilla Härlanda, bliv. Redberg, Vahammar/Stora Olskroken, Gullbergsäng/Lilla Olskroken, Burggrevelyckan/Oscarsdal, Tegelbruksängen, bliv. Katrinelund, Burgården, bliv Liseberg, Getebergsäng, Bödelslyckan och bliv. Lorensberg.

1716 fick staden återigen Älvsborgs kungsladugård men den togs tillbaks av staten redan år 1719. Skräppekärrs norra del som pantsatts till Lärjeholms ägare blev återigen stadens år 1752.

På en del av dessa utarrenderade marker anlade så småningom sommarbostadshus vilka kom att kallas landerier. En del av husen blev sedan fasta bostäder, en del blev centrum för industrier såsom exempelvis Ånäs, Tegelbruket, Oscarsdal, Södra Burgården och andra blev värdshus, de mest kända av de senare var Amijas plantage (Vauxhall), Lorensberg, Redberg och Bagaregården. Även Masthamnarna fungerade som arrenderade markstycken och hamnar på stadens land.

Flera av landerierna innehades under långa tider av en och samma familj. Exempelvis:

Amijska plantaget, familjen Amija, 1620-talet-1732
Katrinelund, familjen Tham 1681-1749, familjen Levgren 1799-1904
Bagaregården, familjen Jürgenson med arvingar 1679-1738, familjen Minten 1758-99
Burgården, familjen Carlberg och ättlingar 1683-1809
Härlanda, de Silentz och arvingar 1706-92
Ånäs, familjen Sahlgren med arvingar 1712-1843
Kristinedal, familjen Sahlgren med arvingar 1736-1786
Kristinelund, familjen Damm 1748-1778, familjen Wohlfahrt med ättlingar 1785-cirka 1850
Liseberg, familjen Lamberg 1753-93, familjen Nonnen 1820-1905
Gamlestaden/Mariedal, familjen Tham 1760-1800
Lorensberg, familjen Petersén 1770-1822
Kvibergsnäs, familjen Malm, 1799-1899
Marieholm, familjen von Holten 1807-89
Kviberg, familjen Ekman 1808-90
Oscarsdal, familjen Fürstenberg 1832-1912
Katrinedal, familjen Magnus 1804-1903
Götaberg, familjen Carlsson 1841-86
Leontinedal, familjen Carlsson 1841-86
Lyckan, familjen Blidberg/Grönwall, 1868-98

Landerier med byggnader

Masthugget 11:e roten (Eklanda by)

11:1 Möllerska plantagen
11:2 Möllerska plantagen
11:53 Amijas plantage

Landeriroten (12:e roten)

Nylöselanderier (Kvibergs by, Härlanda by och Nya Lödöse)

12:2, Skräppekärr/Lafin
12:3, Kvibergsnäs,  Lau. Böcker (Lars Böker), Jonas Malm
12:4, Kviberg, Christian Lund och därefter av bland annat Laurent TarrasCarl Gustaf BrusewitzPeter P. EkmanGustaf Henrik EkmanJohan Jacob Ekman (Janne Ekman).
12:5, Kviberg
12:6, Kviberg, Bellevue
12:7, Kviberg
12:8, Kviberg
12:9, Mariedal/GamlestadenJohan Macklier, Wilhelm de Silentz, Christian Tham, Laurent Tarras, William McKay
12:10, Marieholm, Johan Gjerdtsson, Lars Bratt, Daniel Breides, Lorentz Tanggren, Jacob Habicht, Johan Minten,  Johan Jacob von Holten, Johan David von Holten
12:10 B, Waterloo
12:12, Kristinedal, Gierdt Danielson, Johan Gerdtsson, Oluf Arvedsson, Asmund Swahn, Åke Håkansson, David Swahn, Gabriel Kling, Niclas Sahlgren, Clas Alströmer, Benjamin Malmsköld, J.P. Ström, Anders Leffler
12:13, Bagaregården/Härlanda/Lilla Härlanda, Paul Jürgenson, J. N. Aschen, Johan Minten, Regina Elisabeth Werkamp, Johan Minten d.y, Anders Fröding, Johanna Elisabeth Fröding, Carl af Petersens, H. af Petersens, G. Bennet
12:14, ÅnäsJacob Sahlgren, Niclas Sahlgren, Birgitta Sahlgren, Niclas Björnberg, Dimberg & C:o, A. Barclay & Co, Rosenlunds spinneri, Gamlestadens fabriker
12:15, Härlanda äng/Stora Härlanda, Wilhelm de Silentz, Niclas von Jacobson, Niklas Arfvidson, Olof Bredberg, Gustav Santesson, L.G. Lundström, A.F. Haeger, F.A. Sylvan
12:16, Härlanda äng/Stora Härlanda
12:16, Kaggelyckan
12:17, Redberget
12:18, Gubbero/Gubberoberg
12:19, Stora Olskroken/Wahammar
12:20, Lilla Olskroken/Gullbergsäng

Göteborgslanderier (Eklanda by)

12:21, Oscarsdal/Fredriksdal
12:25, Gummero
12:68, Tegelbruket
12:68, Lilla Katrinedal
12:69, Stora Katrinedal
12:70-72, Lilla Katrinelund/Normanska Plantaget
12:70-72, Stora Katrinelund, Adam Herwegh, Johan von Minden, Volrath Tham, Gustaf Cahman, Volrath Tham, Christian Beckman, Anders Georg Levgren, Anders Wilhelm Levgren
12:70, Katrinetorp
12:70, Anneberg
12:73, Norra Burgården/Lilla Burgården
12:73, Södra Burgården
12:74, LisebergJacob Bratt, Johan Anders Lamberg, Johan Henrik Rosenschütz, Andreas Andersson, Olof Melin, John Nonnen, Emily Nonnen, Emily Nonnen
12:75, Carlsberg
12:76, Carlsberg
12:83, Johanneberg
12:84, Carlsberg
12:86, Johanneberg
12:87, Stora Hedås, Daniel Schiller, Johan Anders Lamberg, Johan Henrik Rosenschütz, Martin Törngren, Em. B. Bahrman, Catharina M. Bratt, Hans Jacob Beckman, A.H. Evers, J.F. Lundström, C.D. Lundström, Alexander Åhlström, Ferd. Körner
12:87, Rosengård
12:87, Lilla Hedås
12:87, Fredås
12:87, Milow-Dicksonska
12:88, Lyckan, James Marshall, Johan Bagge, Peter Peterson, Thomas Kennedy, Eric Gustaf Lindström, Fredrik Blidberg, Nic. Napoleon Winberg, Carl Grönvall, Carl M. Blidberg, Figge Blidberg, Nicke Blidberg
12:89, Lorensberg, Daniel Enerot, Johan Magnus Ekerman, Andreas DammLorentz Petersén, A.H. Evers, J.A Winberg, Frans Cabré, C.J. Lundell, Carl Benjamin Ekberg, Robert J. Graf
12:90, Lorensberg
12:91, Kristinelund, Andreas Damm, Johan Henrik Damm, Fredrik Damm, J.M. Ekerman, Patrik Alströmer, Bernhard Wohlfahrt 
12:92, Simsons plantage
12:93
12:94
12:95
12:96, Mariefred, Andreas Busck,  Birgitta Sahlgren, Fredrik Georg Kall, Jacobina Scott (född Barclay)
12:97, Kristineberg
12:101, Katrineström
12:102, KristinelundAndreas Damm, Johan Henrik Damm, Fredrik Damm, J.M. Eckerman, Patrik Alströmer, Bernhard Wohlfahrt
12:103, Götaberg, Bengt Sandborg, Johan Jacob Ekman, Johannes Carlsson
12:104, Leontinedal, Johannes Carlsson, Johan Fritz Carlsson
12:104, Katrineström
12:105, Brantdala
12:105, Västra Brantdala
12:107, Ulriceberg, Johannes Carlsson
12:108, Katrineström
12:118, Ulriceberg, Johannes Carlsson

Utan landeribyggnader

Haga (Eklanda by)

Wohlfahrts ägor

Landeriroten (12:e roten) (Eklanda by)

Segerlindska ängen (Trädgårdsföreningen)
12:69, Lundbergs ägor
12:75, Getebergsängen
12:109, Roths ägor

Det fanns också andra markarrendatorer på Göteborgs stads donationsjordar, såsom Hospitalet som innehade marken mellan Marieholm och Mariedal i söder och Skräppekärr i norr. På Stampen (senare 16:e roten) fanns flera institutioner, Kronobränneriet (12:38), de två olika fattighusen, Fattighusets begravningsplats (Stampkyrkogården), Barnhuset, Willinska, Spinnhuset och Mosaiska begravningsplatsen. Det som idag är Vasastaden blev 13:e roten, det som är Lorensberg 14:e roten och det som är Heden 15:e roten. I söder vid stadsgränsen fanns Göteborgs stads avrättningsplats på 1700-talet (12:77) och Hallekrogen (12:85). Avrättningsplatsen kom sen också att bli en del av Carlsberg. PÅ Heden ungefär vid nuvarande polishuset fanns Garnisonskyrkogården.

Med start vid mitten av 1800-talet löstes landeri efter landeri in och arrendena upphörde. Någar exempel på inlösensummor.

Hedås, 1862, 65 000 rdr
Redberget, 1865, 30 000 rdr
Mariefred, 1867, samtliga tomter i två stadskvarter
Västra Brantdala, 1868, 1 750 rdr
Krisinelund och Kristineberg, 1870, 120 000 kr
Gummero, 1879, 41 000 kr
Skräppekärr och Alelyckan, 1880, 25 000 kr
Södra Burgården, 1881, 181 110 kr
Lorensberg, 1884, 200 000 kr
Gamlestaden/Mariedal, 1885, 80 000 kr
Carlsberg, 1886, 45 000 kr
Marieholm, 1889, 123 000 kr
Del av Katrinelund/Burgården, 1897, 130 000 kr
Götaberg, 1898, 30 000 kr
Kristinedal, 1898, 200 000 kr
Bagaregården, 1899, 100 000 kr
Kvibergsnäs, 1899, 90 000 kr (fortsatte dock att arrenderas ut)
Katrinedal, 1904, 100 000 kr
Waterloo, 1904, 50 000 kr
Del av Katrinelund/Burgården, 1904, 350 000 kr
Liseberg, 1908, 225 000kr
Härlanda, 1913, 123 500 kr (osäker uppgift)

Förutom länkade dokument och artiklar i inläggen har jag också använt CRA Fredbergs Det gamla Göteborg från 1923, Gunilla Enhörning, Landerierna i Göteborgs stadsbyggande, 2006, liksom Kulturmiljörapport 2018:01, Kulturmiljövision Göteborg förstärkt: Landerierna

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.